Hva kan en arbeidsgiver spørre om i et jobbintervju?

Arbeidsgiveren kan spørre om det som er relevant for stillingen du har søkt på. Både dine personlighetstrekk og dine kvalifikasjoner er relevante i en intervjusituasjon. Det finnes en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

Les mer om personvern på arbeidsplassen

Les mer om hva arbeidsgiveren kan spørre om i andre lovverk: