Kan jeg be om innsyn i informasjonen som arbeidsgiveren har lagret om meg?

 

 

Ja, du har som hovedregel rett til innsyn i personopplysningene arbeidsgiveren har lagret om deg, med noen få unntak. Retten til innsyn gjelder uavhengig av om disse lagres i personalmappen eller andre steder. Det finnes enkelte unntak, men terskelen for å gjøre unntak er høy.

De samme reglene om rett til innsyn i opplysninger om en arbeidssøker hos arbeidsgiveren gjelder for rekrutteringsbyråene.

Les mer om