Kan arbeidsgiveren lese ansattes private e-poster og filer?

Arbeidsgiveren vil som regel ikke ha rett å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse eller personlige arbeidsområde på virksomhetens datanettverk. Arbeidsgiveren kan i enkelte tilfeller likevel ha rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post eller filer, forutsatt at visse vilkår i loven er oppfylt. Automatisk videresending av e-post er uansett aldri tillatt.

Innsyn i e-post er regulert i egen forskrift. 

Les mer om: