Arrangementer

På denne siden kan du få oversikt over arrangementer sandkassa arrangerer eller deltar på. Og du kan se opptak fra tidligere arrangement.

Kommende arrangementer:

For tiden ingen planlagte arrangementer.

Tidligere arrangementer:

 • Webinar: "Effektiv og etisk forebygging av grooming med KI?", torsdag 21. mars 2024. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sluttrapporten fra sandkasseprosjektet med Politihøgskolen, Universitetet i Agder og Politiets IT-enhet, der vi så på lovlighet, teknologi og etikk knyttet til PrevBOT, et KI-verktøy Politihøgskolen håper kan forbedre forebyggingen av grooming og seksuelle overgrep mot mindreårige. Les mer om arrangementet.
 • Sandkasseseminaret 2023. Torsdag 14. desember, 2023, ble årets sandkasseseminar holdt i auditoriet i Dronning Eufemias gate 8 i Oslo. På seminaret ble de to utrolig spennende prosjektene som nå er i sluttfasen av sandkasseoppholdet presentert. Les mer om arrangementet.
 • Hva skjer med sandkassene i Norge? Erfaringsseminar for sandkasser. Tirsdag 5. desember, 2023, var det seminar for sandkasser og sandkasselignende tiltak fra flere sektorer (og flere land). Les mer om arrangementet. 
 • NOKIOS, Trondheim, 24. - 26. oktober 2023. Sandkassa var til stede på årets NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor) med stand og som medarrangør for en av sesjonene fra scena - "Kunstig intelligens (KI): Muligheter og etiske utfordringer". Se hele programmet til NOKIOS her. 
 • Informasjonsmøte for sandkassesøkere. Digitalt, åpent møte onsdag 25. oktober, 2023, i forbindelse med søknadsfristen for nye prosjekter den 1. november. 
 • Webinar: "Kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men er sektoren klar?" onsdag 31. mai, 2023. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sandkasseprosjektet der selskapet Simplifai har fått utforsket muligheter og konsekvenser ved bruk av deres digitale arkivmedarbeidere (DAM) i offentlig sektor. Les mer om arrangementet. Opptak fra arrangementet finner du nederst på sida.
 • Webinar: "Meld fra hvor du går med kunstig intelligens", tirsdag 9. mai, 2023. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sandkasseprosjektet med Ruter. Fjellvettregel nr. 1 er like relevant for KI-utvikling som for toppturer. For Personvernforordningen krever at du spesifiserer formålet og informerer de det gjelder, før du behandler personopplysninger. Så hva gjør du når kunstig intelligens oppdager noe virkelig overraskende? Les mer om arrangementet.
 • Webinar: "Hvordan skal vi holde algoritmene i øra?", mandag 13. mars, 2023. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sandkasseprosjektet der Ahus, LDO og Datatilsynet utforsket algoritmeskjevhet og diskriminering i et klinisk beslutningsstøttesystem basert på kunstig intelligens. Det ble panelsamtale med diskusjoner om hvordan vi kan forhindre at algoritmer forskjellsbehandler enkeltpersoner basert på etnisitet, kjønn eller funksjonsnedsettelser. Og ikke minst, hvordan vi kan holde algoritmene i ørene? Les mer om arrangementet.
 • Webinar: "Kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men er sektoren klar?" torsdag 9. mars, 2023. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sandkasseprosjektet der  selskapet Simplifai har fått utforsket muligheter og konsekvenser ved bruk av deres digitale arkivmedarbeidere (DAM) i offentlig sektor. Seminaret fokuserte på hvordan vi kan sikre bestillerkompetanse i det offentlige. Les mer om arrangementet.
 • Informasjonsmøte for sandkassesøkere. Digitalt, åpent møte torsdag 19. januar, 2023, i forbindelse med søknadsfristen for nye prosjekter den 1. februar. 
 • Webinar: "Hvordan nå fram med informasjon om kunstig intelligens", 13. januar, 2023. Et hybridseminar med utgangspunkt i sandkassens åpenhetsrapport, basert på åpenhetsrelaterte problemstillinger fra sandkasseprosjektene med Nav, KS og Secure Practice. Les mer om arrangementet. Opptak fra arrangementet finner du nederst på sida.
 • Normkonferansen, 23. november, 2022, "Pasient møter algoritme". Et foredrag sammen med Helse Vest, Ahus og LDO, med utgangspunkt i erfaringer fra de to helserelaterte sandkasseprosjektene med Helse Vest og Ahus.
 • EHiN-konferansen, 9. november, 2022, "Algoritme møter pasient". Et foredrag sammen med Helse Vest, Ahus og LDO, med utgangspunkt i erfaringer fra de to helserelaterte sandkasseprosjektene med Helse Vest og Ahus.
 • Sandkasseseminaret 2022, 3. november, 2022.
 • Webinar: "Kunsten å lære av data du ikke har", 25. oktober, 2022. Et hybridseminar i samarbeid med Finansforbundet med utgangspunkt i erfaringer fra sandkasseprosjektet med Finterai.

Arrangement vi har opptak fra, kan du se her:

Effektiv og etisk forebygging av grooming med KI?

Se opptak fra lanseringswebinaret for PrevBOT-rapporten.

Opptak: KI og bestillerkompetanse i det offentlige

Webinar om hva du må tenke på om du utvikler eller bestiller kunstig intelligent verktøy til bruk i offentlig sektor. (Mai 2023)

Opptak: Hvordan nå fram med informasjon om kunstig intelligens

Lanseringsarrangement for rapporten "Å lykkes med åpenhet". (Januar 2023)

Debatt: Når algoritmer saksbehandler

Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor? Det var det sentrale spørsmålet, da Datatilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet sammen inviterte til en panelsamtale om saksbehandlende algoritmer under Arendalsuka 2022.