Arrangementer

På denne siden kan du få oversikt over arrangementer sandkassa arrangerer eller deltar på. Og du kan se opptak fra tidligere arrangement.

Kommende arrangementer:

  • Ingen planlagte arrangementer.

Tidligere arrangementer:

  • Webinar: "Hvordan skal vi holde algoritmene i øra?", mandag 13. mars. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sandkasseprosjektet der Ahus, LDO og Datatilsynet utforsket algoritmeskjevhet og diskriminering i et klinisk beslutningsstøttesystem basert på kunstig intelligens. Det ble panelsamtale med diskusjoner om hvordan vi kan forhindre at algoritmer forskjellsbehandler enkeltpersoner basert på etnisitet, kjønn eller funksjonsnedsettelser. Og ikke minst, hvordan vi kan holde algoritmene i ørene? Les mer om arrangementet.
  • Webinar: "Kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men er sektoren klar?" torsdag 9. mars. Et strømmet seminar med utgangspunkt i sandkasseprosjektet der  selskapet Simplifai har fått utforsket muligheter og konsekvenser ved bruk av deres digitale arkivmedarbeidere (DAM) i offentlig sektor. Seminaret fokuserte på hvordan vi kan sikre bestillerkompetanse i det offentlige. Les mer om arrangementet.
  • Informasjonsmøte for sandkassesøkere. Digitalt, åpent møte torsdag 19. januar, i forbindelse med søknadsfristen for nye prosjekter den 1. februar. 
  • Webinar: "Hvordan nå fram med informasjon om kunstig intelligens", 13. januar. Et hybridseminar med utgangspunkt i sandkassens åpenhetsrapport, basert på åpenhetsrelaterte problemstillinger fra sandkasseprosjektene med Nav, KS og Secure Practice. Les mer om arrangementet. 
  • Normkonferansen, 23. november, "Pasient møter algoritme". Et foredrag sammen med Helse Vest, Ahus og LDO, med utgangspunkt i erfaringer fra de to helserelaterte sandkasseprosjektene med Helse Vest og Ahus.
  • EHiN-konferansen, 9. november, "Algoritme møter pasient". Et foredrag sammen med Helse Vest, Ahus og LDO, med utgangspunkt i erfaringer fra de to helserelaterte sandkasseprosjektene med Helse Vest og Ahus.
  • Sandkasseseminaret 2022, 3. november.
  • Webinar: "Kunsten å lære av data du ikke har", 25. oktober. Et hybridseminar i samarbeid med Finansforbundet med utgangspunkt i erfaringer fra sandkasseprosjektet med Finterai.

Arrangement vi har opptak fra, kan du se her:

Hvordan holde algoritmer i øra?

Kan en algoritme, som skal forutse hjertesvikt, opptre diskriminerende? Og hva kan vi gjøre for å sikre at kunstig intelligens behandler oss rettferdig? Det var sentrale spørsmål i sandkasseprosjektet med Ahus og LDO. Og det var tema for seminaret "Hvordan holde algoritmer i øra?"

Debatt: Når algoritmer saksbehandler

Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor? Det var det sentrale spørsmålet, da Datatilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet sammen inviterte til en panelsamtale om saksbehandlende algoritmer under Arendalsuka 2022.