Ny sjanse: webinar om KI og bestillerkompetanse i det offentlige

Kunden har alltid rett, heter det. Men hva om kunden ikke har rett kunnskap? Forrige arrangement viste stor interesse for temaet. Derfor inviterer vi til nytt webinar om hvordan vi kan sikre bestillerkompetanse i det offentlige når det kommer til kjøp av kunstig intelligente verktøy.

  • Tid: onsdag 31. mai kl. 09.00-10.00
  • Sted: auditoriet i Dronning Eufemias gate 16, Oslo (eller digitalt) 
  • Opptak fra webinaret finner du nederst på denne siden.
  • Det kreves ikke påmelding for å delta, verken digitalt eller fysisk

Bakgrunnen for arrangementet er prosjektet i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens, der det norske selskapet Simplifai har fått utforsket muligheter og konsekvenser ved bruk av deres digitale arkivmedarbeidere (DAM) i offentlig sektor. Prosjektet er avsluttet, og sluttrapporten vil bli presentert på webinaret.

Les sluttrapporten: Digital medarbeider

Arbeidet med prosjektet har synliggjort et stort behov for veiledning og verktøy for å ivareta kravene til innebygd personvern ved kjøp av løsninger der den behandlingsansvarlige plikter å ivareta innebygd personvern.

Det håper vi å gjøre noe med med dette arrangementet. For kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men hvordan kan vi få sektoren selv klar?

Foredragsholdere og moderator

  • Daniel Kohn, Simplifai
  • Kaja Breivik Furuseth, Datatilsynet
  • Martin Skjølberg-Henriksen, NVE
  • Ingrid Olsen Fossum, NVE
  • Arild Opheim, Datatilsynet (Moderator)

Opptak: KI og bestillerkompetanse i det offentlige

Webinar om hva du må tenke på om du utvikler eller bestiller kunstig intelligent verktøy til bruk i offentlig sektor. (Mai 2023)

Hva er sandkassa?

I sandkassa utforsker deltakere sammen med Datatilsynet personvernrelaterte spørsmål, for å bidra til at tjenesten eller produktet deres etterlever regelverket og ivaretar personvernet på en god måte. 

Datatilsynet tilbyr veiledning i dialog med deltakerne, og konklusjonene fra prosjektene er ikke vedtak eller forhåndsgodkjenning. Deltakerne står fritt i valget om å følge rådene de får.

Sandkassa er en verdifull metode for å utforske problemstillinger der jussen har få praktiske eksempler å vise til, og vi håper konklusjoner og vurderinger i rapporten kan være til hjelp for andre med liknende problemstillinger.

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.