Webinar: Kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men er sektoren klar?

Kunden har alltid rett, heter det. Men hva om kunden ikke har rett kunnskap? Det blir fort et aktuelt spørsmål om det er kunstig intelligens kunden skal kjøpe. Derfor inviterer vi til frokostseminar og panelsamtale om hvordan vi kan sikre bestillerkompetanse i det offentlige.

Bakgrunnen for arrangementet er prosjektet i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens, der det norske selskapet Simplifai har fått utforsket muligheter og konsekvenser ved bruk av deres digitale arkivmedarbeidere (DAM) i offentlig sektor. Prosjektet er avsluttet, og sluttrapporten vil bli presentert på frokostseminaret.

Les sluttrapporten: Digital medarbeider

Arbeidet med prosjektet har synliggjort et stort behov for veiledning og verktøy for å ivareta kravene til innebygd personvern ved kjøp av løsninger der den behandlingsansvarlige plikter å ivareta innebygd personvern.

Det håper vi å gjøre noe med med dette arrangementet. For kunstig intelligens er klar for offentlig sektor, men hvordan kan vi få sektoren selv klar?

Foredragsholdere og moderator

  • Daniel Kohn, Simplifai
  • Kaja Breivik Furuseth, Datatilsynet
  • Asbjørn Finstad, KS
  • Sissel Hoel, DFØ
  • Arild Opheim, Datatilsynet (Moderator)

Hva er sandkassa?

I sandkassa utforsker deltakere sammen med Datatilsynet personvernrelaterte spørsmål, for å bidra til at tjenesten eller produktet deres etterlever regelverket og ivaretar personvernet på en god måte. 

Datatilsynet tilbyr veiledning i dialog med deltakerne, og konklusjonene fra prosjektene er ikke vedtak eller forhåndsgodkjenning. Deltakerne står fritt i valget om å følge rådene de får.

Sandkassa er en verdifull metode for å utforske problemstillinger der jussen har få praktiske eksempler å vise til, og vi håper konklusjoner og vurderinger i rapporten kan være til hjelp for andre med liknende problemstillinger.

Mer utfyllende informasjon om paneldeltakere kommer etter hvert.

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.