Webinar: Meld fra hvor du går med kunstig intelligens

«Planlegg turen og meld fra hvor du går.»  Fjellvettregel nr. 1 er minst like relevant for KI-utvikling som for toppturer. For personvernforordningen (GDPR) krever at du spesifiserer formålet med behandlingen, og informerer de det gjelder, før du i det hele tatt gjør noen form for innsamling eller annen behandling av personopplysninger. 

Hva betyr dette for muligheten til å bruke kunstig intelligens, teknologien med spisskompetanse på å oppdage nye sammenhenger og muligheter i store datasett?

Dette er et opptak fra arrangementet holdt:

  • Tid: Tirsdag 9. mai kl. 09.00-10.00
  • Sted: auditoriet i Dronning Eufemias gate 8, Oslo (eller digitalt) 

Tema

Kunstig intelligens, denne ustoppelige arbeidshingsten som kjapt ser sammenhenger tradisjonell intelligens kanskje aldri ville oppdaget, kan åpne for uante muligheter. Akkurat til hva, kan det likevel være vanskelig å spå før algoritmen er utviklet og tatt i bruk. Hva gjør du da, når regelverket krever noe som kan minne om fjellvettregel nr. 1 – at du har planlagt turen og meldt fra om hva du skal – før du setter i gang?

Er det godt nok å antyde hvilken fjellheim du vil gå i, eller må du spesifisere hvilken topp du vil på? Og hvordan skal du klare å gjøre en edruelig vurdering av «forenlige formål» om du halvveis i utviklingen – eller godt over i bruksfasen, for den del – oppdager nye muligheter for verktøyet ditt?

Det er slike spørsmål panelet på dette arrangementet fikk bryne seg på.

Panelet besto av:

  • Sven Wandaas, Ruter
  • Jawad Saleemi, Ruter
  • Guro Fiskvik Åsbø, Datatilsynet
  • Ander Løland, Norsk Regnesentral
  • Sebastian Reichmann, Tietoevery

Bakgrunnen for arrangementet er Ruter-prosjektet i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Ruter ønsker å bruke kunstig intelligens for å gi personlig tilpassede reiseforslag til kundene sine i Ruter-appen. Reiseforslagene vil genereres ved bruk av KI. Ønsket effekt er å øke bruken av kollektivtransport, mikromobiliet, sykkel og gange, som igjen kan være et bidrag til å nå klima- og miljømål, inkludert nullvekst i personbiltransport.

For å sikre at Ruter forblir en attraktiv tilbyder av mobilitetstjenester i et stadig mer konkurransepreget marked, vil videreutvikling av tjenestene være nødvendig. Samtidig er Ruter avhengig av befolkningens tillit. Derfor har Ruter som mål at enhver anvendelse av KI på brukernes personopplysninger må være ansvarlig og rettferdig. Hvordan de skal få til dette, har vært tema i Datatilsynets sandkasse. Prosjektet er nå avsluttet, og sluttrapporten ble presentert på frokostseminaret.

Les sluttrapporten: I rute med kunstig intelligens

Les også blogginnlegget "Kunsten å invitere på teknologisk blåtur"

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.