Hvilke opplysninger kan foreningen be om?

Foreninger skal bare behandle opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet. Foreningen må selv vurdere hvilke opplysninger dette er ut fra hva slags forening det er snakk om.

De fleste foreninger ønsker å registrere kontaktopplysninger slik som: 

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-postadresse
  • medlemsnummer

Som medlem skal du som hovedregel bli bedt om å gi ditt samtykke til registrering og behandling av dine personopplysninger. Du skal også få tilstrekkelig informasjon om foreningens bruk og lagring av opplysningene, før du registrerer deg.