Er det greit at en virksomhet benytter eksterne leverandører for lagring av personopplysninger?

Ja, virksomheten kan benytte databehandler for hele eller deler av driften. Det forutsetter at virksomheten har en databehandleravtale. Denne avtalen regulerer håndteringen av personopplysningene. Les mer om databehandleravtaler.

Håndteringen av personopplysninger er alltid behandlingsansvarligs ansvar. Databehandleren har samtidig en selvstendig plikt til å gjennomføre sikringstiltak for å beskytte personopplysningene.

Les også om risikovurdering og kravene til behandling av personopplysninger.