Hva bør jeg ikke sende på e-post?

E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Enkelt forklart kan vi sammenlikne ukryptert e-post med å sende et postkort. Dersom du ikke ville ha sendt informasjonen slik, bør du heller ikke sende denne i en e-post.

Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller avlyttes av hvem som helst. På internett i dag er det ikke vanskelig å få tak i informasjon om hvordan man kan gjøre dette.

Det er mulig å beskytte informasjonen som sendes i e-post ved å kryptere innholdet. Les mer om dette her.