Kan arbeidsgiveren lese ansattes private e-poster og filer?

Arbeidsgiver vil som regel ikke ha rett å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse eller personlige arbeidsområde på virksomhetens datanettverk. Arbeidsgiver kan i konkrete enkelttilfeller likevel ha rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post eller filer, forutsatt at visse vilkår i loven er oppfylt. Automatisk videresending av e-post er uansett aldri tillatt.

Innsyn i e-post er regulert i personopplysningsforskriften kapittel 9. Arbeidsgivers anledning til å gjøre innsyn etter personopplysningsforskriften kapittel 9 omfatter ikke ansattes eget utstyr, selv om dette brukes i arbeidssammenheng.

Les mer om: