Kan min arbeidsgiver publisere opplysninger om meg på intra- eller Internett?

Arbeidsgiveren kan publisere visse opplysninger om sine ansatte på virksomhetens nettsider uten samtykke. Opplysningene som publiseres må være knyttet til arbeidsforholdet, slik som for eksempel navn, ansvarsområde, internt telefonnummer og e-postadresse.

Dersom arbeidsgiveren ønsker å publisere privatadresser eller andre mer detaljerte opplysninger om arbeidstakeren, slik som alder, sivilstand eller CV, krever det som hovedregel arbeidstakers samtykke.

Les også om publisering av bilder av ansatte på arbeidsgiverens inter- eller intranettsider.