Kurs for personvernombud

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. I løpet av høsten vil det arrangeres to kurs: Grunnkurs og Forberedelse til nytt regelverk. Høstens kursdatoer er nå klare og dere kan melde dere på:
- Grunnkurs 13. november
- Forberedelse til nytt regelverk 14. november

Kurs for personvernombud

Veileder

  • Personvernombud etter nytt regelverk

    Personvernombud etter nytt regelverk

    Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en foreløpig tolkning av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

    Veiledningen er basert på forordningens artikler 37, 38 og 39, samt Artikkel 29-gruppens anbefalinger. Innholdet er veiledende og kan komme til å endres som et resultat av at innholdet i den nye personopplysningsloven skal vedtas i Stortinget, og som et resultat av at det etableres praksis i Norge eller i resten av Europa.

Fra andre tema

Personvernombud vs. personvernrådgiver

I den foreløpige oversettelsen av forordningen som er gjort tilgjengelig i forbindelse med høringen av nytt personvernregelverk, er begrepet «personvernrådgiver» brukt om det som kalles «personvernombud» i dagens regelverk. Hvilket begrep som skal brukes blir avgjort i forbindelse med at Stortinget skal vedta den nye loven – sannsynligvis tidlig i 2018. Inntil noe annet er endelig bestemt vil Datatilsynet bruke «personvernombud» som er innarbeidet i praksis gjennom over ti år og som er godt kjent blant virksomheter i Norge.

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Veilederen om melde- og konsesjonsplikt er beregnet på alle personvernombud, forskere og forskningsstøtteavdelinger som skal vurdere om unntaket fra konsesjonsplikt i personopplysningsforskriften § 7-27 kommer til anvendelse.

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar

NSD (Norsk senter for forskningsdata)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er personvernombud for om lag 150 utdannings- og forskningsinstitusjonar.
NSD (Norsk senter for forskningsdata)