Kurs om personvern og nytt regelverk

I april arrangerer Datatilsynet to dagskurs om personvern og nytt regelverk. Kursene egner seg spesielt godt for personvernombud, men de er åpne også for andre - for eksempel ledere som jobber med personvern.

Kurs om personvern og nytt regelverk

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet har plikt til å ha personvernombud etter det nye regelverket? Vi har laget en forenklet trinn-for-trinn-veiledning for å prøve å hjelpe deg.

Personvernombud eller ikke?

Veileder

  • Personvernombud etter nytt regelverk

    Personvernombud etter nytt regelverk

    Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en foreløpig tolkning av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

Personvernombud vs. personvernrådgiver

I den foreløpige oversettelsen av forordningen som er gjort tilgjengelig i forbindelse med høringen av nytt personvernregelverk, er begrepet «personvernrådgiver» brukt om det som kalles «personvernombud» i dagens regelverk. Hvilket begrep som skal brukes blir avgjort i forbindelse med at Stortinget skal vedta den nye loven – sannsynligvis tidlig i 2018. Inntil noe annet er endelig bestemt vil Datatilsynet bruke «personvernombud» som er innarbeidet i praksis gjennom over ti år og som er godt kjent blant virksomheter i Norge.

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Veilederen om melde- og konsesjonsplikt er beregnet på alle personvernombud, forskere og forskningsstøtteavdelinger som skal vurdere om unntaket fra konsesjonsplikt i personopplysningsforskriften § 7-27 kommer til anvendelse.

Unntak fra konsesjonsplikt for forskningsprosjekter

Nye personvernregler i 2018

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om personvernombud

NSD (Norsk senter for forskningsdata)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er personvernombud for om lag 150 utdannings- og forskningsinstitusjonar.
NSD (Norsk senter for forskningsdata)