Et personvernombud skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene. Noen virksomheter har plikt til å ha ombud, mens andre kan ha det dersom de ønsker. På disse sidene har vi samlet all relevant informasjon om personvernombudsrollen.

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet har plikt til å ha personvernombud etter det nye regelverket? Vi har laget en forenklet trinn-for-trinn-veiledning for å prøve å hjelpe deg.

Logo for personvernombud

Personvernombud som er registrert i Altinn har egen logo. Denne kan ombudene fritt benytte i sitt arbeid som personvernombud.

Logoen kan lastes ned her.

Logo for personvernombud

Tips til nye ombud

Vi har samlet noen tips og råd til hvordan personvernombudet skal gå frem for å skaffe seg oversikten de trenger, holde seg oppdaterte og ikke minst gjøre seg synlige og tilgjengelige i virksomheten - både for de ansvarlige, de ansatte og de registrerte.

Tips til nye ombud

Forskning og personverombud

I noen sammenhenger kan en virksomhet behandle særlige kategorier av personopplysninger (også kalt sensitive personopplysninger) uten samtykke. I disse tilfellene har den behandlingsansvarlige plikt til å rådføre seg med personvernombudet.

Forskning og personverombud

Relevante kilder

Følgende kilder er spesielt nyttig når det kommer til kravene til personvernombud: