Personvernundersøkelser

 • Personvernundersøkelsen 2019/2020 Personvernundersøkelsen 2019/2020
  11.08.2020

  Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til personvern og kjennskap til det nye personvernregelverket. I denne rapporten presenterer vi de viktigste funnene fra undersøkelsen.

 • Personvern - tilstand og trender 2018 Personvern - tilstand og trender 2018
  31.01.2018

  Hvordan blir våre personopplysninger tatt vare på og hvem kan vi egentlig stole på? Stoler vi på at offentlige og private aktører tar gode valg ved tjenesteutsetting til utlandet? Kan vi stole på at dingsene som er koblet til Internett sikrer personopplysningene våre på en god måte? Har vi tillitt til betalingstjenester levert av kinesiske selskap?

 • Personvern - tilstand og trender 2017 Personvern - tilstand og trender 2017
  30.01.2017

  Kunstig intelligens og algoritmer får stadig mer innflytelse over tjenester vi er avhengige av i hverdagen slik som bank, forsikring, helse, trygd og skole. Teknologien kan gjøre tjenestene bedre og hverdagen enklere, men systemene er avhengige av store mengder data for å gi gode tjenester.

 • Personvern - tilstand og trender 2016 Personvern - tilstand og trender 2016
  28.01.2016

  Åtte av ti av synes det er ubehagelig at vi blir sporet på nettet for at markedsførere skal kunne tilpasse reklamen til oss. Nesten like mange vil heller ha reklame som ikke treffer, viste personvernundersøkelsen i 2016.

 • Personvern - tilstand og trender 2015 Personvern - tilstand og trender 2015
  23.01.2015
  Hva har skjedd med personvernets stilling etter Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking i juni i fjor? I årets personvernrapport ser vi på hva som har skjedd i året som har gått og hvilke trender som vil prege vårt personvern i 2015.
 • Personvern – tilstand og trender 2014 Personvern – tilstand og trender 2014
  27.01.2014
  Vi har aldri levd så sporbare liv som vi gjør i dag. Personopplysningene våre deles daglig med en rekke virksomheter. I jobbsammenheng og privat kommuniserer vi hele tiden på nett og via dingser som samler inn informasjon om oss.
 • Personvern - tilstand og trender 2013 Personvern - tilstand og trender 2013
  27.01.2013
  Det frigis daglig store mengder personlig informasjon, men hvor blir den av og hvem har tilgang?
 • Personvernundersøkelsen 2013/2014 Personvernundersøkelsen 2013/2014
  17.02.2014

  I slutten av november 2013 gjennomførte Datatilsynet en undersøkelse der målet var å finne ut om folks holdninger til og oppfatninger om personvern.

 • Personvernundersøkelsen 2009 Personvernundersøkelsen 2009
  17.10.2013
  Folk sier de setter klare grenser for hvilken informasjon de ønsker å dele med hvem. Det viser en personvernundersøkelse om integritet.
 • Personvernundersøkelsen 2008
  10.09.2013

  I en personvernundersøkelse som Datatilsynet gjorde i 2008 ble respondentene blant annet spurt om datalagringsdirektivet, offentlighet og personvern, frykt, prioritering av virkemidler og snoking.