Personvern - tilstand og trender 2013

Det frigis daglig store mengder personlig informasjon, men hvor blir den av og hvem har tilgang?

I rapporten "Personvern 2013 - tilstand og trender" får du et bilde av personvernsituasjonen for Ola og Kari Nordmann anno 2013. I rapporten belyses det hvor mye informasjon om oss som er tilgjengelig for andre, og hva som blir de viktigste trendene for personvernet de neste årene.

Noen av hovedmomentene er:

  • Sosiale medier: Mange over 60 år bruker Facebook. De leser brukervilkårene – men gjør ikke endringer i personverninnstillingene. Hos ungdommen er det motsatt.
  • Undervegs: Folk tror politiet overvåker langt mer enn de gjør. Få vet at opplysningene fra bompengepasseringen lagres i ti år.
  • Arbeidsliv: 40 prosent kameraovervåkes i eller utenfor sitt arbeidssted – i snitt. Men blant dem med grunnskole som høyeste utdanning er taller 77 prosent.
  • Droner: Befolkningen har en positiv holdning til bruk av droner i politi og redningsetatene (over 90 prosent positive). Det er imidlertid en negativ holdning til bruk av droner i bransjer som eiendomsmegling (der det brukes mest i dag) og media.
  • Helse: 11 prosent av de som bruker helserelaterte applikasjoner deler informasjonen med helsepersonell. Men hele 40 prosent sier at de kan tenke seg å gjøre det.

Rapporten ble utarbeidet i et samarbeid mellom Teknologirådet og Datatilsynet i tilknytning til personverndagen 28. januar 2013.

Last ned