Personvern - tilstand og trender 2015

Hva har skjedd med personvernets stilling etter Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking i juni i fjor? I årets personvernrapport ser vi på hva som har skjedd i året som har gått og hvilke trender som vil prege vårt personvern i 2015.

I "Personvernrapporten 2015 - tilstand og trender" kan du blant annet lese resultatene fra en undersøkelse av folks holdninger til barns rett til privatliv.

Barnas personvern

Hvor går grensene for hva foreldre kan gjøre for å følge med på hva barna driver med? Er det greit at de i skjul kontrollerer hva barnet gjør i sosiale medier? Hvor akseptabelt er det å plassere en sporingsbrikke på ungdommen når han er alene ute på kvelden? Barns personvern utfordres også i skolen. I årene fremover vil klasserommene fylles med nye digitale verktøy som samler inn store mengder data om elevene. Vi ser på hvilke konsekvenser det kan få for elevene på kort og lang sikt at de vurderes ut i fra alle dataene de legger igjen i ulike systemer i løpet av skolegangen. Bør det finnes en utløpsdato for elevopplysninger?

De smarte dingsenes bakside

Mens Snowden-saken dreide seg mest om opplysninger om hva vi foretar oss på nett og i den digitale verden, handler «tingenes internett» om de små, nesten usynlige og umerkelige dingsene som uten at vi tenker over det, samler inn store mengder informasjon om hvordan vi lever livene våre i den fysiske verden: når vi står opp, hvor ofte vi trener og med hvilken intensitet, om vi holder fartsgrensen på vei til jobb – eller heller har valgt sykkelen i dag. Praktisk, nyttig og effektivt – men hva skjer med personvernet?

Rapporten ble utarbeidet som et samarbeid mellom Teknologirådet og Datatilsynet i tilknytning til personverndagen 28. januar 2015.

Last ned