Personvernundersøkelsen 2008

I en personvernundersøkelse som Datatilsynet gjorde i 2008 ble respondentene blant annet spurt om datalagringsdirektivet, offentlighet og personvern, frykt, prioritering av virkemidler og snoking.

Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio, på oppdrag fra Datatilsynet.

Last ned: