Big Data - personvernprinsipper under press

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.

– Det er ikke tvil om at Big Data kan brukes til mange gode og samfunnsnyttige formål. Anonymiserte data blir analysert for å identifisere og forutsi trender og sammenhenger. Bruk av anonymiserte data utfordrer i utgangspunktet ikke personvernet, men Big Data kan også brukes slik at det berører enkeltindivider direkte, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Catharina Nes. Hun er en av forfatterne av Datatilsynets rapport om Big Data, der sentrale personvernutfordringer trekkes frem.

Enorme mengder data sammenstilles

Data er overalt. Mesteparten av disse dataene er generert av oss forbrukere i form av opplastede videoer på YouTube, twitter-meldinger, treningsapper, e-poster, lokasjonsdata fra mobilen, Facebook-oppdateringer, musikkstreaming, nettsøk, kjøp av bøker på Amazon, og så videre. Med utbredelse av Tingenes Internett vil nye datastrømmer komme til. Utallige sensorer vil laste opp opplysninger i nettskyen om hvordan vi mennesker samhandler med tingene rundt oss.

Stadig flere kommersielle virksomheter og myndigheter har oppdaget at disse enorme datastrømmene kan utnyttes strategisk. Hensikten med Big Data er å utnytte de gigantiske datamengdene til å lete etter mønstre og sammenhenger det ikke var mulig å få øye på tidligere. Slik kunnskap er verdifull ikke bare innenfor markedsføring og salg, men også for myndighetene, med henblikk på blant annet sykdoms- og kriminalitetsbekjempelse. Big Data er derfor spådd å ha en omveltende virkning på samfunnet.

– Enkelte hevder at dagens personvernlovgivning må tilpasses en ny virkelighet, men det er en oppfatning vi ikke deler, sier Nes. – I en tid der stadig flere opplysninger om oss samles inn, er det viktigere enn noen gang å verne om grunnleggende personvernprinsipper. Prinsippene er vår garanti mot å bli gjort til gjenstand for profilering i stadig nye og flere sammenhenger.

Flere utfordringer

En av utfordringene ved Big Data-analyse er at innsamlede opplysninger som hver for seg ikke er sensitive, gjennom sammenstilling kan gi et sensitivt resultat. Mangel på åpenhet og informasjon om hvordan data benyttes og sammenstilles kan dessuten føre til at vi blir offer for beslutninger vi ikke forstår og ikke har kontroll over.

En annen av de virkelig store utfordringene ved Big Data-analyse er risikoen for reidentifisering. Gjennom sammenstilling av data fra flere kilder kan det oppstå risiko for at enkeltindivider kan identifiseres fra i utgangspunktet anonyme datasett.

Mulig å respektere personvernet

Catharina Nes understreker at selv om Big Data reiser flere personvernutfordringer, er det mulig å benytte denne analyseformen og samtidig respektere personvernet til den enkelte.

– I rapporten gir vi flere anbefalinger. Først og fremst er det viktig at virksomheter som tar i bruk Big Data er åpne om hvordan personopplysningene de har samlet inn behandles. All bruk, og ikke minst viderebruk, av personopplysninger bør baseres på samtykke. Hvis det ikke er mulig eller ønskelig å benytte samtykke, bør opplysningene anonymiseres. Da er det svært viktig med gode rutiner for anonymisering av opplysningene for å redusere risikoen for reidentifisering.