Fintech og personvern

Finanssektoren er i rask endring. Opplysninger om vår privatøkonomi vil i tiden fremover bli behandlet på nye måter og til nye formål, samt av nye og flere aktører enn i dag. Vi har skrevet en rapport som ser på hvordan endringene i finanssektoren vil påvirke personvernet.

I rapporten ser vi på hvilke konsekvenser det reviderte betalingstjeneste direktivet (PSD2) som trer i kraft i 2018, vil ha for personvernet. Med innføringen av PSD2 vil nye aktører stå klare til å levere oss nye og mer persontilpassede tjenester.

Ny teknologi og muligheten til å samle inn data i sanntid, er også i ferd med å endre forretningsmodellen i forsikringsbransjen. Ved hjelp av sensorer i bilen, hjemmet og på kroppen vår, kan forsikringsselskapene samle inn data om hvordan vi lever og hvordan vi oppfører oss. Prisen på forsikringen vil beregnes ut ifra vår unike atferd.

Hvem vet hva?

Profilering, automatisert behandling og persontilpassede tjenester medfører behandling av personopplysninger i stor skala. Det vil bli mer krevende for forbrukerne å holde oversikt over hvilke aktører som vet hva om dem, og til hvilke formål opplysningene brukes.

Nordmenn anser opplysninger om sin privatøkonomi som svært følsomme. Samtidig har vi stor tillitt til at banker og forsikringsselskaper behandler opplysningene våre på en trygg måte. Vi forventer at finansielle tjenester er sikre og ivaretar personvernet på en god måte. Vil forbrukernes høye tillitt til finanssektoren påvirkes når nye aktører som Facebook, Apple og kinesiske Alipay entrer finansmarkedet med sine finansielle tjenester?

Innebygd personvern stadig viktigere

Den 25. mai trer ny personvernlovgivning i kraft. Det nye regelverket legger mer ansvar over på virksomhetene for å demonstrere at de etterlever regelverket. Ledelsen må blant annet sikre at det settes av tilstrekkelig ressurser til innkjøp og programvareutvikling for å lage tjenester med innebygd personvern. Aktiv, god og innovativ bruk av innebygd personvern kan gi nye bank og forsikringstjenester et konkurransefortrinn, basert på tilliten som godt personvern skaper, og ikke minst ivaretar i det lange løp.

Last ned