Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale

Råd til arbeidstakeren

  1. Sett deg inn i hvilke rettigheter du har som arbeidstaker, og be arbeidsgiveren om skriftlig begrunnelse for hvorfor de mener de har rett til å gjennomføre et innsyn.
  2. Dersom du opplever å få lite eller ingen informasjon om et planlagt innsyn, anbefaler vi at du først henvender deg til arbeidsgiveren din og ber om informasjonen du har krav på. Dette kan gjerne gjøres via tillitsvalgt eller virksomhetens personvernombud hvis dere har dette.
  3. Begrens de private aktivitetene i arbeidsgiverens datasystem. Datasystemet er ment for å utføre arbeidsoppgaver.
  4. Prøv å unngå korrespondanse som ikke er jobbrelatert.
  5. Krev klare og tydelige retningslinjer for hva som er akseptabel og uakseptabel bruk av jobbens datasystem, og om det er lov å bruke det til private gjøremål.
  6. Merk e-poster som er private med «privat» i emnelinjen og lagre disse i et mappesystem som tydelig viser at innholdet er privat. Dette gjelder også for e-poster til og fra tillitsvalgt.
  7. Husk at alt du foretar deg både på internett og med e-postsystemet, vil kunne spores tilbake til deg.
  8. Dersom du opplever at arbeidsgiveren ikke gir deg noen begrunnelse for innsynet, eller du mistenker at innsynet for øvrig er ulovlig, har du mulighet til å klage til Datatilsynet.
    Les mer om hvordan du kan klage