Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale

Sjekkliste for arbeidsgiveren

  • Er innsynet i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven kapittel 9?
  • Har dere gitt de ansatte nok informasjon om rutinene for innsyn? Har dere laget retningslinjer?
  • Er det nødvendig å foreta innsyn? Eller kan dere oppnå samme resultat med mindre inngripende tiltak?
  • Er innsynet lovlig? Hvilken berettiget interesse har dere som gjør det nødvendig å gjøre innsyn? Hvorfor går denne interessen foran arbeidstakers interesser?
  • Hvordan sikrer dere kravet til dataminimering og proporsjonalitet ved gjennomføringen?
  • Hvordan skal dere oppfylle prosedyrekravene? Skal arbeidstaker varsles og gis anledning til å være tilstede? Hvis nei, hvorfor ikke?