Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale

Sjekkliste for arbeidsgiveren

  1. Er innsynet i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven kapittel 9?
  2. Har dere gitt de ansatte nok informasjon om rutinene for innsyn? Har dere laget retningslinjer?
  3. Er det nødvendig å foreta innsyn? Eller kan dere oppnå samme resultat med mindre inngripende tiltak?
  4. Er innsynet lovlig? Hvilken berettiget interesse har dere som gjør det nødvendig å gjøre innsyn? Hvorfor går denne interessen foran arbeidstakers interesser?
  5. Hvordan sikrer dere kravet til dataminimering og proporsjonalitet ved gjennomføringen?
  6. Hvordan skal dere oppfylle prosedyrekravene? Skal arbeidstaker varsles og gis anledning til å være tilstede? Hvis nei, hvorfor ikke?