Når kan man gjennomføre lydopptak?

Den som vil registrere, lagre og på annen måte behandle personopplysninger ved hjelp av lydopptak, er ansvarlig for å gjøre dette i samsvar med regelverket.

I korthet kan lydopptak finne sted dersom:

Lydopptak kan tenkes brukt i ulike situasjoner hvor behovet for lydopptak, de interesser man søker å ivareta ved lydopptak og hensynet til dem man tar opp kan variere. Lydopptak må derfor alltid vurderes i hver enkelt situasjon.

Når gjelder personopplysningsloven?

Personopplysningsloven har enkelte begrensninger, og noen typer opptak faller utenfor denne loven. Loven gjelder for eksempel ikke på visse områder slik som politiets bruk av lydopptak i forbindelse med etterforskning av kriminalitet. Her er det andre regler i politiregisterloven og straffeprosessloven som gjelder. 

Et annet eksempel er lydopptak i forbindelse med journalistisk virksomhet, hvor bare enkelte deler av regelverket gjelder.

Personopplysningsloven gjelder heller ikke ved lydopptak som utføres av en person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter.

22