Lydopptak av samtaler

Privatpersoners lydopptak

Selv om lydopptaket gjøres av en privatperson, kan opptaket være omfattet av personopplysningsloven.

Bakgrunnen for dette unntaket er at lovverket ikke skal regulere alle sider av et menneskes liv. 

Eksempel

En bestefar leser en bok for sitt barnebarn. Bestefaren er gammel og hans sønn ønsker å forevige øyeblikket ved å ta lydopptak av høytlesingen. Dette for å kunne spille av lydopptaket for senere generasjoner. Sønnen er tilstede, men han informerer ikke sin datter eller bestefaren om lydopptaket. 

I dette tilfellet vil unntaket for rent personlige aktiviteter gjelde. Dette innebærer at sønnen ikke må informere og innhente samtykke fra bestefaren. Det vil allikevel være ryddig å informere han.

Dette med personlige eller familiemessige situasjoner er imidlertid et snevert unntak. Det er for eksempel ikke en rent personlig og familiemessige aktivitet når man er i en arbeidsgiverlignende situasjon. Loven vil derfor kunne gjelde for aktiviteter i frivillige lag og foreninger eller selv om man er i eget hjem.

Eksempel

En privatperson skal pusse opp boligen sin. Han ringer en snekker og avtaler en befaring i boligen neste dag. Boligeieren ønsker å ta skjult lydopptak av befaringen for å dokumentere hva som blir sagt om boligen mellom de to.

Ettersom dette er en arbeidsgiverlignende relasjon, vil normalt ikke unntaket for rent personlige aktiviteter gjelde. Selv om det skjer i boligeierens private hjem. Dersom boligeieren skal ta lydopptak må dette følge loven. Dette innebærer at han på forhånd må informere og innhente samtykke fra håndverkeren.

I situasjoner der det gjøres lydopptak av møter eller undervisning må sammenhengen opptaket skjer i og hensynet til de som er til stede og blir tatt opp, vurderes. Det vil likevel som regel ikke defineres som en personlig aktivitet.