Hvilke rettigheter har den det gjøres opptak av?

Den det behandles personopplysninger om – som i loven kalles den registrerte – har mange rettigheter i loven. Disse gjelder også ved lydopptak.

Rettighetene omfatter blant annet rett til å bli informert, rett til innsyn, rett til å protestere (det vil si motsette seg lydopptak) og rett til sletting.

Du finner en oversikt over rettighetene dine på vår samleside

Retten til informasjon

Når det registreres og lagres personopplysninger ved lydopptak skal det altså i utgangspunktet gis informasjon til de det blir gjort opptak av (i samsvar med personvernforordningen artikkel 13).

Det skal blant annet informeres om hvem som er ansvarlig for lydopptaket, kontaktinformasjon til eventuelt personvernombud, formålet med behandling av personopplysninger, rettslig grunnlag for behandling, hvem opplysningene deles med, lagringstid og hvilke rettigheter innringer har.

Det er vanskelig å gi all informasjonen på telefonen. Vi mener derfor at det  bør være tilstrekkelig å gi informasjon på telefonen om at

  1. samtalen tas opp,
  2. hva som er formålet og
  3. at mer informasjon er tilgjengelig på nettsiden til virksomheten.

På nettsiden må det på en enkelt tilgjengelig og tydelig måte gis utfyllende informasjon om lydopptak.

NB! Det er som regel ikke tilstrekkelig å si samtalen kan bli tatt opp fordi dette gjør det uklart. Innringeren får da ikke vite om samtalen faktisk blir tatt opp eller ikke. 

Les mer om virksomhetens plikt til å gi informasjon

29