Personvernrapporten 2007

Lagringen av opplysninger om enkeltmennesker blir stadig mer omfattende. Dataene slettes sjelden. Gruppen av personer med tilgang til store databaser vokser. Blir vi for ”gjennomsiktige”, eller har vi fortsatt muligheten til å være i fred dersom vi ønsker det?
Åpne fil