Personvernrapporten 2006

Når vi i dagens samfunn legger igjen mengder med spor i alle mulige sammenhenger utfordres prinsippet om anonymitet. Er tapt anonymitet prisen vi må betale for digitale løsninger? - Og hva er egentlig personvern?
Åpne fil