Foredrag om personvern

Datatilsynet holder foredrag om personvern i ulike sammenhenger. Vi prioriterer å stille opp med foredragsholder på konferanser og seminarer hvor vi treffer mange deltakere fra våre målgrupper, framfor små eller interne arrangementer.

Vi tar som hovedregel ikke honorar for å holde foredrag, men ber normalt om at nødvendige reise- og oppholdskostnader dekkes. 

Vi har dessverre ikke mulighet til å holde innlegg for skoler eller barnehager enkeltvis. På nettressursen dubestemmer.no finner dere derimot alt dere trenger for å lære barn og unge om personvern og digital dømmekraft. 

Her kan du sende inn et skjema. For å gjøre dette må du først akseptere en skjema-cookie. Husk, du kan når som helst trekke tilbake et slikt samtykke ved å gå inn i cookie-innstillingene på nettsiden.

11