Om veiledningstjenesten

Datatilsynets veiledningstjeneste besvarer henvendelser fra offentlige og private virksomheter, og fra enkeltpersoner. Spørsmålene som kommer inn varierer, og de er av både juridisk, teknisk og sikkerhetsmessig art. 

Dersom du ønsker råd og veiledning kan du ringe vår veiledningstjeneste. Her finner du åpningstider og kontaktinformasjon

Veiledningstjenesten er et viktig lavterskeltilbud for publikum som har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger, og et viktig mål med tjenesten er å gjøre enkeltpersoner og virksomheter i stand til å ivareta eget ansvar for personvern. Svarene vi gir på telefon er av veiledende karakter. Veiledningstjenesten fatter ikke vedtak i saker.

I løpet av 2018 svarte veiledningstjenesten på nesten 12 000 henvendelser. Sammenlignet med året før var det en markant oppgang sammenlignet med tidligere år. Denne tjenesten gir også Datatilsynet viktig innsikt i hva som er utfordringene for både enkeltpersoner og virksomheter når det gjelder personvernregelverket.

Oversikt over antall henvendelser til veiledningstjenesten de siste årene:

  2015 2016 2017 2018
Totalt antall henvendelser 7 828 6 850 7 578 11 971


Hvem tar kontakt?

Statistikken viser at 60 prosent av de som tar kontakt med veiledningstjenesten er representanter for virksomheter, mens 40 prosent er privatpersoner. Mange stiller personvernrettslige spørsmål som får direkte innvirkning på folks hverdag. Eksempler på dette er arbeidstakere som føler seg uberettiget overvåket på jobb, kunder som ønsker å bli slettet fra et kunderegister eller folk som er bekymret for om deres personopplysninger er trygge på internett.

Dere kan lese om hva henvendelsene til veiledningstjenesten handler om i våre årsrapporter

Bruk våre nettsider

Vår liste med svar på ofte stilte spørsmål kan også være nyttig å lese

Vi gjør oppmerksom på at flere virksomheter er pålagt å ha personvernombud. Virksomhetens personvernombud fungerer som kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettigheter du har etter personopplysningsregelverket. Vi anbefaler deg å undersøke om virksomheten har et personvernombud, og ta kontakt med vedkommende for bistand.