Om veiledningstjenesten

Datatilsynets veiledningstjeneste besvarer henvendelser fra offentlige og private virksomheter, og fra enkeltpersoner. Spørsmålene som kommer inn varierer, og de er av både juridisk, teknisk og sikkerhetsmessig art. 

Dersom du ønsker råd og veiledning kan du ringe veiledningstjenesten vår.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Veiledningstjenesten er et viktig lavterskeltilbud for publikum som har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger. Et viktig mål med tjenesten er å gjøre enkeltpersoner og virksomheter i stand til å ta ansvar for personvernet. Svarene vi gir er av veiledende karakter.

For uten å bistå med råd og veiledning til publikum, gir tjenesten også Datatilsynet viktig innsikt i hva som er utfordringene for både enkeltpersoner og virksomheter når det gjelder personvernregelverket.

I løpet av 2022 svarte veiledningstjenesten på  over 5 000 telefonhenvendelser.

Hvem tar kontakt?

Statistikken viser at litt over halvparten  av de som tar kontakt med veiledningstjenesten er representanter for virksomheter, mens den andre halvparten t er privatpersoner. Mange stiller personvernrettslige spørsmål som får direkte innvirkning på folks hverdag. Eksempler på dette er arbeidstakere som føler seg uberettiget overvåket på jobb, kunder som ønsker å bli slettet fra et kunderegister eller folk som er bekymret for om deres personopplysninger er trygge på internett.

Dere kan lese om hva henvendelsene til veiledningstjenesten handler om i årsrapportene våre

Bruk nettsidene våre

Vi har blant annet en liste med svar på ofte stilte spørsmål. Den kan være nyttig å lese før du kontakter tjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at mange virksomheter har personvernombud. Virksomhetens personvernombud fungerer som kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettighetene du har etter personopplysningsregelverket. Vi anbefaler deg å undersøke om virksomheten har et personvernombud, og ta kontakt med vedkommende for hjelp før du kontakter oss.