Om veiledningstjenesten

Datatilsynets veiledningstjeneste besvarer henvendelser fra offentlige og private virksomheter, så vel som fra enkeltpersoner. Spørsmålene som kommer inn varierer, og de er av både juridisk, teknisk og sikkerhetsmessig art. Tjenesten gir viktig innsikt i hva som er utfordringene for både enkeltpersoner og virksomheter når det gjelder personvernregelverket.

Dersom du ønsker råd og veiledning kan du ringe vår veiledningstjeneste. Her finner du åpningstider og kontaktinformasjon

Veiledningstjenesten er et viktig lavterskeltilbud for publikum som har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger, og et viktig mål med tjenesten er å gjøre enkeltpersoner og virksomheter i stand til å ivareta eget ansvar for personvern. Svarene vi gir på telefon er av veiledende karakter. Veiledningstjenesten fatter ikke vedtak i saker.

I løpet av 2018 svarte veiledningstjenesten nesten 12 000 henvendelser. Sammenlignet med året før var det en markant oppgang sammenlignet med tidligere år.

Oversikt over antall henvendelser til veiledningstjenesten de siste årene:

  2015 2016 2017 2018
Totalt antall henvendelser 7 828 6 850 7 578 11 971


Hvem tar kontakt?

Statistikken viser at 60 prosent av de som tar kontakt med veiledningstjenesten er representanter for virksomheter, mens 40 prosent er privatpersoner. Mange stiller personvernrettslige spørsmål som får direkte innvirkning på folks hverdag. Eksempler på dette er arbeidstakere som føler seg uberettiget overvåket på jobb, kunder som ønsker å bli slettet fra et kunderegister eller folk som er bekymret for om deres personopplysninger er trygge på internett.

Hva handler henvendelsene om?

Register

I 2018 var 24 prosent av henvendelsene til veiledningstjenesten var ulike spørsmål knyttet til en eller annen form for register. Dette representerer en liten økning fra 20 prosent i 2017. Spørsmålene dreier seg blant annet om hva som kan registreres, når og hvordan man kan kreve å få slettet informasjon og rettigheter knyttet til innsyn i egne personopplysninger. Videre får tjenesten en del spørsmål om i hvilken grad det kan utleveres informasjon fra et register til en tredjepart.

43 prosent av henvendelsene gjelder kunde- og medlemsregistre. Vi har særlig fått mange spørsmål om innhenting av nye samtykker fra kunder og om utsendelse av nyhetsbrev til kunder.

Flere av spørsmålene dreier seg om personalregistre eller andre offentlige registre slik som innenfor skole, skatt, politi og lignende. Vi får også en del spørsmål om journalopplysninger (helse, NAV, barnevern og lignende), samt registrering i forbindelse med kredittopplysningsvirksomhet.

Internkontroll og informasjonssikkerhet

Spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet og internkontroll utgjorde 23 prosent av henvendelsene til veiledningstjenesten i 2018. 30 prosent av disse henvendelsene er rene informasjonssikkerhetsmessige spørsmål om risikovurderinger, kryptering og autentisering. Vi opplever at mange virksomheter har hatt behov for veiledning om implementering av sikkerhetstiltak både generelt og konkret i tilknytning til ulike systemer.

Kameraovervåking

Mange har spørsmål om kameraovervåking, blant annet om ulike virksomheter (slik som butikker, kjøpesentre, arbeidsplasser, skole- og helseinstitusjoner) har anledning til å iverksette kamera­overvåking. Det er også mange arbeidstakere som tar kontakt fordi de føler seg urettmessig overvåket. Vi mottar dessuten en del spørsmål om kameraovervåking i borettslag/sameier, ved hytter og i private boliger. Andre vanlige spørsmål innenfor denne kategorien er bruk av webkamera, samt spørsmål om lovligheten av kameraer i for eksempel naturen, i båthavner eller på andre offentlige områder.

Internett

Ulike henvendelser om internett øker, og vi får mange spørsmål som gjelder publisering og sletting av personopplysninger på nett.

Veiledningstjenesten får også en del spørsmål om behandling av personopplysninger i nettbutikker og på ulike former for ratingsider. Også spørsmål knyttet til kontroll, sporing og sikkerhet på internett går igjen. Ellers får vi en god del spørsmål om avindeksering av søketreff i Google.

Sporing og kontroll

Vi får flere spørsmål knyttet til kontroll og sporing i arbeidslivet, blant annet om arbeidsgivers innsyn i og tilgang til arbeidstakers epostkasse, hjemmeområde og telefon. Et annet stort tema er problemstillinger som gjelder GPS og annen sensorteknologi. Tilgangskontroll og lydopptak går også igjen.

Bruk våre nettsider

Vår liste med svar på ofte stilte spørsmål kan også være nyttig å lese

Vi gjør oppmerksom på at flere virksomheter er pålagt å ha personvernombud. Virksomhetens personvernombud fungerer som kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettigheter du har etter personopplysningsregelverket. Vi anbefaler deg å undersøke om virksomheten har et personvernombud, og ta kontakt med vedkommende for bistand.

Se vår oversikt over registrerte personvernombud