Veiledningsmøter

Vi får mange henvendelser fra aktører som ønsker veiledning i personvernreglene. For at slike møter skal være så nyttige som mulig både for dere og oss, har vi laget en oversikt over hvilken informasjon dere må ha med i en henvendelse om veiledningsmøte.

Sjekk om vi har veiledning som svarer på spørsmålet ditt

Vi har erfart at mange ønsker veiledningsmøter for å få svar på generelle spørsmål om de nye reglene. Svarene på de fleste slike spørsmål finner dere på våre nettsider. Vi har utarbeidet en rekke veiledninger som kan brukes som støtteverktøy. Se vår samleside om virksomhetenes plikter

Send oss informasjon om hva dere ønsker hjelp til

Om dere ikke finner svar på spørsmålene deres på nettsidene, kan dere sende oss en henvendelse om et veiledningsmøte. For at møtet skal være så nyttig som mulig, ber vi om at dere sender en e-post med følgende informasjon:

  • Hvem dere er, hva dere jobber med, hvilke type(r) personopplysninger dere behandler og omfanget av personopplysninger dere behandler. Gi også en kort beskrivelse både av virksomheten og bransjen eller sektoren dere jobber innenfor.
  • Hvem fra dere vil delta på møtet?
  • Hvor langt har dere kommet i arbeidet med nye personvernregler? Hva har dere gjort så langt og hva gjenstår for å sikre etterlevelse av det nye regelverket?
  • Hva ønsker dere vår veiledning om? Her ønsker vi en mest mulig konkret beskrivelse av problemstillinger dere vil drøfte eller utfordringer dere ikke selv har klart å løse.

E-posten sendes til

Prioritering av veiledningsmøter

Vi prioriterer veiledningsmøter med aktører som behandler store mengder eller sensitive personopplysninger fremfor møter med aktører som i liten grad behandler personopplysninger.