Ansatte

Ledelsen

Tittel Telefon
Direktør 22 39 69 01
99 00 50 90
Kommunikasjonsdirektør 22 39 69 03
97 08 11 20
Nes, Catharina Fungerende avdelingsdirektør, teknologi

22 39 69 06

Avdelingsdirektør, jus 22 39 69 24
Avdelingsdirektør, administrasjon 22 39 69 25
993 66 444

Ansatte

Navn Tittel Telefon
Alhaug, Grete Juridisk seniorrådgiver

22 39 69 13

Anthonisen, Philip Rådgiver

22 39 69 20

Ballangrud, Anders Kommunikasjonsrådgiver 22 39 69 26
Barø, Monica Rådgiver, administrasjon 22 39 69 15
Bayegan, Charlotte Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 52
Bergland, Anette Juridisk rådgiver 47 78 69 25
Blomdal, Espen Senioringeniør 22 39 69 23
Breidablikk, Ida Småge Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 70
Buer, Veronica Jarnskjold Fagdirektør, digitalisering og innebygd personvern 22 39 69 53
Bui, Jade Juridisk rådgiver 22 39 69 46
Bygnes, Kristian Juridisk rådgiver 22 39 69 63
Bystrøm, Linda M. Torper Arkivleder 22 39 69 19
Castberg, Ragnhild Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 08
Czelusniak, Tanja Erika A. Juridisk rådgiver 22 39 69 74
Dyrkorn, Jeanette Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 14
Ekeberg, Kathrine Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 04
Furuseth, Kaja Breivik Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 72
Gjellesvik, Andreas Jensen Rådgiver, teknolog 22 39 69 51
Grytli, Dag Mostuen Rådgiver, samfunnsviter 22 39 69 33
Gulbrandsen, Eirik Senioringeniør 22 39 69 56
Hallingskog-Hultin, Henny Juridisk rådgiver 22 39 69 35
Hermansen, Tanja M. Seniorrådgiver, økonomi og personal 22 39 69 27
Husand, Hallstein Fagdirektør 22 39 69 44
Judin,Tobias Seksjonssjef, internasjonal seksjon 22 39 69 47
Kaspersen, Knut Brede Fagdirektør 22 39 69 07
Laumann, Kari   22 39 69 00
Lie, Susanne Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 57
Lindberg, Kristin Karlsen Juridisk rådgiver 22 39 69 62
Marrable, Ylva Seksjonssjef, seksjon for private tjenester 22 39 69 18
Moe, Ole Martin Juridisk rådgiver 22 39 69 59
Mühlbradt, Magnus Rådgiver, samfunnsviter 22 39 69 37
Nerland, Embla Helle Juridisk rådgiver 22 39 69 54
Nervik, Camilla G. Seksjonssjef, seksjon for offentlige tjenester 22 39 69 29
Nes, Catharina Seksjonssjef, seksjon for utredning, analyse og politikk 22 39 69 06
Nielsen, Jan Henrik Mjønes Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 10
Obrestad, Anders Sæve Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 71
Paulsen, Mona H. Rådgiver, arkiv 22 39 69 22
Rinnan, Berit Bye Juridisk rådgiver 22 39 69 58
Røss, Sissel Svendsberget Seniorrådgiver, arkiv 22 39 69 40
Skåltveit, Guro Senior kommunikasjonsrådgiver 22 39 69 31
Skåra, Ove Fagdirektør 22 39 69 30
Smedbold, Trine Juridisk rådgiver 22 39 69 17
Stenbro, Kristine Senioringeniør 22 39 69 55
Svensen, Kjetil Senior kommunikasjonsrådgiver 22 39 69 41
Synstad, Alf Ole Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 05
Ulfarsdottir, Anna Kristin Juridisk seniorrådgiver 22 39 69 50
Årnes, Atle Fagdirektør teknologi 22 39 69 38
Åsbø, Guro Fiskvik Juridisk rådgiver 22 39 69 73

E-post kan sendes til