Offentlig postjournal - eInnsyn

Datatilsynets offentlige postjournal finner du på nettstedet einnsyn.no. eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

I eInnsyn kan du søke i dokumenter og saker fra staten og Oslo kommune. I tillegg kan du søke i politiske møter i Oslo kommune. Innholdet i eInnsyn er organisert under postjournal og politisk behandling.

Hva er en postjournal?

Postjournal omfatter både stat og kommune, og er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse i offentlige virksomheter. I eInnsyn skiller vi på dokument og sak. Et dokument er enten inngående, utgående eller internt, og kalles også journalpost. En journalpost er altså et journalført dokument i arkivet. Et dokument hører alltid hjemme i en sak, og en sak kan ha alt fra ett til hundrevis av dokumenter.

Les mer om eInnsyn og finn brukerveiledning på deres egen nettside

Forsinkelser

Datatilsynet har etter omlegging av sak/arkivsystem utfordringer med å publisere offentlig journal på eInnsyn. Vi beklager at dette vil medføre store forsinkelser. Vi jobber med å få en løsning på plass så fort som mulig.