Planer og strategier

I Datatilsynets strategier kan du lese om hvordan vi skal jobbe med ulike områder fremover.

  • Datatilsynets strategi
    26.05.2021

    For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor utarbeidet seks, overordnede strategiske mål som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i tre år, fra og med april 2021.  

  • Samferdselsstrategi – godt personvern i samferdselssektoren
    07.12.2017

    Det lagres stadig mer data om reisende og deres bevegelsesmønster, noe som kan utfordre personvernet. Datatilsynet har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.