Planer og strategier

I Datatilsynets strategier kan du lese om hvordan vi skal jobbe med ulike områder fremover.

 • Datatilsynets strategi Datatilsynets strategi
  12.01.2024

  For å oppnå best mulig personvern, er vi nødt til å prioritere oppgavene og jobbe strategisk. Vi har derfor utarbeidet fire strategiske innsatsområder som skal være styrende for Datatilsynets arbeid i tre år, fra og med januar 2024.  

 • Forsidebilde - strategi for arbeidet med kunstig intelligens Strategi for arbeidet med kunstig intelligens
  22.03.2024

  Kunstig intelligens (KI) er på full fart inn i alle norske virksomheter, og vil påvirke samfunnet vårt i årene fremover. Vi har laget en egen strategi for det interne og eksterne arbeidet vårt med KI. 

 • Samferdselsstrategi – godt personvern i samferdselssektoren Samferdselsstrategi – godt personvern i samferdselssektoren
  07.12.2017

  Det lagres stadig mer data om reisende og deres bevegelsesmønster, noe som kan utfordre personvernet. Datatilsynet har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.