Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Juss- og teknologistudenter til veiledningstjenesten

Vi har søkt etter studentmedarbeidere for snarlig tiltredelse en til tre faste dager i uken. Vi er nå i havn med prosessen, og tre studenter har takket ja til stillingene. Vi gleder oss til å få dem med på laget, og vil samtidig takke alle som søkte.

Jurister, rådgiver/seniorrådgiver

Vi har opprettet tre nye seksjoner i Datatilsynet, og har søkt etter flere jurister til disse. Vi fikk inn 115 søkere totalt og har gitt tilbud til flere jurister som alle nå endelig har takket ja. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har søkt.

14