Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Jurister - rådgivere/seniorrådgivere

Vi søker etter to jurister (rådgivere/seniorrådgivere) – en til en fast stilling og en til et ettårig vikariat som begge er plassert i internasjonal seksjon.

Status: Fristen er nå gått ut. Vi kommer tilbake med oppdateringer.

Teknologer - to års engasjement (to stillinger)

Vi søker etter to teknologer i midlertidige engasjementer av to års varighet hver.

Status: Søknadsfristen er gått ut og det er kommet inn 15 søknader til disse stillingene. Vi vil starte prosessen med å velge ut kandidater for intervju denne uken.

Juss- og teknologistudenter til veiledningstjenesten

Vi søker etter juss- og teknologistudenter i deltidsstilling til veiledningstjenesten vår fra og med juni (jobbnorge.no). Arbeidsoppgavene inkluderer veiledning til publikum via telefon og nett, noe saksbehandling, samt annet forefallende arbeid.

Status:Søknadsfrist er gått ut, vi har mottatt 52 søknader og aktuelle søkere vil kalles inn til samtale i løpet av mars/april.

Seksjonssjef - utredning, analyse og politikk

Vi har lett etter en leder til seksjonen for utredning, analyse og politikk. 

Status: Vi fikk inn 23 søknader innen fristen. Vi er nå ferdige med intervjurundene og har landet prosessen. Takk til alle som søkte!

Rådgivere/seniorrådgivere

Vi har søkt etter to jurister med kompetanse og erfaring fra arbeid med personvernlovgivning.

Status: Vi fikk inn 32 søknader innen fristen og har nå gitt tilbud til aktuelle kandidater. Takk til alle som søkte!