Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Juridisk rådgiver - fast stilling

Vi leter etter en jurist (rådgiver) til en fast stilling. Stillingen er plassert i seksjonen for offentlige tjenester. Søknadsfrist: 18. oktober

Les mer om stillingen som juridisk rådgiver og søk på stillingen (JobbNorge.no)

Juridisk rådgiver - vikariat

Vi leter etter en jurist (rådgiver) til et vikariat frem til 31. januar 2023. Stillingen er plassert i internasjonal seksjon. Søknadsfrist: 18. oktober

Les mer om stillingen som juridisk rådgiver og søk på stillingen (JobbNorge.no)

Seksjonssjef – teknologi, sikkerhet og tilsyn

Datatilsynets saksbehandling øker og antall ansatte vokser stadig. Vi trenger derfor deg som kan bidra til at vi håndterer oppgavene våre og styrker kompetansen vår på teknologi- og sikkerhetsområdet. Vi har opprettet en ny stilling som seksjonssjef teknologi, sikkerhet og tilsyn (TST). 

Status: Søknadsfristen er forlenget til 22. oktober.

Les mer og søk på stillingen som seksjonssjef (JobbNorge.no)

Teknolog - rådgiver/seniorrådgiver

Vi har ledig en fast stilling som teknolog for deg som har en master eller bachelor innen teknologi, og som har noen års relevant erfaring.

Status: Fristen for å søke har nå gått ut og vi fikk inn 12 søknader innen fristen. Aktuelle kandidater vil kontaktes innen uke 43.

Les mer om stillingen som teknolog (JobbNorge.no)

Samfunnsviter/teknolog – engasjement (ut 2022)

Vi ønsker å ansette en teknolog /utreder i et midlertidig engasjement. Vi leter etter deg som har en master eller bachelor innen samfunnsvitenskap, teknologi eller forvaltningsinformatikk, og som enten er nyutdannet eller har noen års relevant erfaring.

Status: Fristen har nå gått ut. Vi fikk inn 77 søknader innen fristen og aktuelle kandidater vil kontaktes innen utgangen av uke 43.

Les mer om stillingen som samfunnsviter/teknolog (JobbNorge.no)

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Vi har lett etter en informasjonssikkerhetsleder (CISO) som også skal være ansvarlig for personopplysningssikkerheten i våre interne systemer. Status: Vi fant ingen kvalifiserte søkere og stillingen vil bli lyst ut på nytt. 

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Vi har søkt etter en jurist til en fast stilling i internasjonal seksjon. Status: Tilsettingsprosessen er nå avsluttet, og personen som ble tilbudt stillingen har takket ja. Vi takker alle som søkte!

Personalrådgiver (HR-rådgiver)

Et av våre prioriterte strategiske mål er å være et kompetent, fleksibelt og fremtidsrettet tilsyn. Vi styrker derfor laget med en ny stilling som personalrådgiver (-seniorrådgiver) som skal ta aktivt del i denne satsingen.
Status: Vi har nå avsluttet ansettelsesprosessen og stillingen er besatt. Tusen takk til alle som søkte!