Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Seniorrådgivere/rådgivere - jurister

Vi har ledig fire faste stillinger for jurister som skal arbeide med personvernspørsmål. Stillingene er fordelt på våre tre seksjoner under avdelingen for regelverkshåndhevelse, internasjonal samhandling og sanksjoner. Søknadsfristen har nå gått ut.

Status: Vi mottok 81 søknader til stillingene. Vi jobber nå med å plukke ut kandidater til førstegangsintervju. Takk så langt til alle som har søkt.

Se annonsen og søk på stillingen på Jobbnorge.no

Juss- og teknologistudenter

Datatilsynets veiledningstjeneste gir råd og veiledning til virksomheter og privatpersoner om plikter og rettigheter på personvernområdet. Vi søker flere studentmedarbeidere for snarlig tiltredelse en til tre faste dager i uken. Søknadsfristen har nå gått ut.

Status: Vi mottok 46 søknader til stillingene. Grunnet sykdom er vi noe forsinket i prosessen, men vil kalle inn aktuelle kandidater til samtale i løpet av uke 8. Vi planlegger intervjuer i uke 9 og 10. Takk så langt til alle som har søkt.

Se annonsen på Jobbnorge.no

Teknolog

Vi har en ledig stilling som teknolog for deg som har en master eller bachelor innen teknologi eller forvaltningsinformatikk, og som har noen, eller flere, års relevant erfaring. Les mer på Jobbnorge.no

Status: Vi mottok 24 søknader på stillingen, og har nå gjennomført to runder med intervjuer. Vi jobber nå med innstillingen. Tusen takk så langt til alle som har søkt.

Jurist (compliance og kontraktsforvaltning)

Datatilsynet søker etter en jurist som skal være med på å påvirke hvordan Datatilsynet behandler personopplysninger i sin egen organisasjon. Søknadsfristen er nå gått ut.  

Status: Vi har nå innkalt alle aktuelle kandidater til intervju, og de vil få nærmere beskjed om videre fremdrift. Takk til alle som har søkt stillingen!

Se annonsen på Jobbnorge.no

19