Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Juss- og teknologistudenter

Vi leter etter studentmedarbeidere for tiltredelse i desember / januar. Vi ønsker deg som er ferdig med tredje året på master i rettsvitenskap, eller som holder på med utdannelse innen forvaltningsinformatikk, informasjonssikkerhet eller annet relevant innen teknologi. Du bør ha mer enn ett år igjen på studiet. 

Status: Vi har nå avsluttet prosessen, og aktuelle kandidater har takket ja til stillingen. Vi takker alle som søkte, og ønsker velkommen til å søke igjen en annen gang. 

Juridisk rådgiver

Vi har lett etter en juridisk rådgiver til seksjonen for private tjenester. Seksjonen har ansvar for saksbehandling, tilsyn og rådgivning til private virksomheter.

Status: Vi har nå avsluttet prosessen, og en av søkerne har takket ja til stillingen. Vi takker alle som søkte!

Personalrådgiver (HR-ansvarlig)

Vi har de siste årene opplevd vekst i antall ansatte og har i dag nesten 70 ansatte. Datatilsynet har som ambisjon å være en arbeidsplass med stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø, og ønsker nå å styrke laget med en personalrådgiver/seniorrådgiver.

Status: Vi må dessverre meddele at den utlyste stillingen som HR-rådgiver trekkes. Årsaken til dette er at den økonomiske rammen for 2023 er endret, samt et behov for å foreta en ny behovsanalyse når det gjelder arbeids- og ansvarsområder. Vi takker alle som har vist interesse for stillingen, og beklager at det har tatt tid å komme til denne beslutningen.