Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Vil du bli vår informasjonssikkerhetsleder (CISO)?

Vi søker en informasjonssikkerhetsleder som også er ansvarlig for personopplysningssikkerheten i våre interne systemer. Søknadsfrist er utsatt til 26. april.

Les hele annonsen og søk på stillingen (Jobbnorge.no)

Teknologer - to års engasjement (to stillinger)

Vi søker etter to teknologer i midlertidige engasjementer av to års varighet hver.

Status: Søknadsfristen er gått ut og det er kommet inn 15 søknader til disse stillingene. Vi nå er ferdig med førstegangsintervjuene og skal gjennomføre andregangsintervju med 5 kandidater. Disse intervjuene vil gjennomføres i uke 14 og 15.

Jurister - rådgivere/seniorrådgivere

Vi har søkt etter to jurister (rådgivere/seniorrådgivere) – en til en fast stilling og en til et ettårig vikariat som begge er plassert i internasjonal seksjon.

Status: Prosessen er nå avsluttet, og stillingene er besatt. Vi takker alle som søkte.

Juss- og teknologistudenter til veiledningstjenesten

Vi har søkt etter juss- og teknologistudenter i deltidsstilling til veiledningstjenesten vår. Arbeidsoppgavene inkluderer veiledning til publikum via telefon og nett, noe saksbehandling, samt annet forefallende arbeid.

Status:Søknadsfrist er gått ut. Vi har mottatt 52 søknader og aktuelle kandidater har nå blitt kalt inn til intervju. Vi takker alle som har søkt.

Seksjonssjef - utredning, analyse og politikk

Vi har lett etter en leder til seksjonen for utredning, analyse og politikk. 

Status: Vi fikk inn 23 søknader innen fristen. Vi er nå ferdige med intervjurundene og har landet prosessen. Takk til alle som søkte!