Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Personalrådgiver (HR-ansvarlig)

Vi har de siste årene opplevd vekst i antall ansatte og har i dag nesten 70 ansatte. Datatilsynet har som ambisjon å være en arbeidsplass med stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø, og ønsker nå å styrke laget med en personalrådgiver/seniorrådgiver. Utsatt søknadsfrist er 31. juli.

Les mer og søk på stillingen som personalrådgiver (Jobbnorge.no)

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Vi har lett etter en person til stillingen som CISO. Personen skal ha hovedansvar for personopplysnings- og informasjonssikkerhetsarbeidet vårt, samt de truslene og sårbarhetene Datatilsynet kan være utsatt for. Status: En kandidat har fått tilbud om stillingen og har takket ja. Vi takker alle som søkte!