Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Seniorrådgivere/rådgivere - jurister

Vi har hatt ledig fire faste stillinger for jurister. Vi mottok 80 søknader til stillingene. Vi er nå ferdige med alle intervjuene og aktuelle kandidater har fått tilbud og takket ja til stillingne. Vi takker alle som har søkt!

Juss- og teknologistudenter

Vi mottok 46 søknader, og de aktuelle studentene som har fått tilbud, har nå takket ja til stillingene. Tusen takk til alle som har søkt!

Teknolog

Vi har hatt en ledig stilling som teknolog. Vi mottok 24 søknader på stillingen, og har gjennomført ansettelsen. Tusen takk til alle som søkte.

Jurist (compliance og kontraktsforvaltning)

Vi har søkt etter en jurist som skal være med på å påvirke hvordan Datatilsynet behandler personopplysninger i sin egen organisasjon. Prosessen er nå avsluttet, men ingen ansettelser ble gjort. 

27