Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Juridisk rådgiver

Vi leter etter en juridisk rådgiver til seksjonen for private tjenester. Seksjonen har ansvar for saksbehandling, tilsyn og rådgivning til private virksomheter. Søknadsfristen har nå gått ut, og vi vil oppdatere med status her etterhvert.

Personalrådgiver (HR-ansvarlig)

Vi har de siste årene opplevd vekst i antall ansatte og har i dag nesten 70 ansatte. Datatilsynet har som ambisjon å være en arbeidsplass med stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø, og ønsker nå å styrke laget med en personalrådgiver/seniorrådgiver.

Status: Vi vil kalle inn aktuelle søkere til intervju og  gjennomføre første og annengansintervjuer i perioden 30.8-24.9. Vi ser for oss at ansettelsesprosessen avsluttes innen 27.september.

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Vi har lett etter en person til stillingen som CISO. Personen skal ha hovedansvar for personopplysnings- og informasjonssikkerhetsarbeidet vårt, samt de truslene og sårbarhetene Datatilsynet kan være utsatt for. Status: En kandidat har fått tilbud om stillingen og har takket ja. Vi takker alle som søkte!