Ledige stillinger og status

Her finner dere oversikt over ledige stillinger i Datatilsynet, og eventuell status i tilsettingsprosessene.

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Vi søker etter en jurist til en fast stilling i internasjonal seksjon. Vil du være med på å forme personvernet på europeisk nivå, er dette stillingen for deg. Status: Tilsettingsprosessen er nå avsluttet, og personen som ble tilbudt stillingen har takket ja. Vi takker alle som søkte!

Personalrådgiver (HR-rådgiver)

Et av våre prioriterte strategiske mål er å være et kompetent, fleksibelt og fremtidsrettet tilsyn. Vi styrker derfor laget med en ny stilling som personalrådgiver (-seniorrådgiver) som skal ta aktivt del i denne satsingen.
Status: Vi har nå avsluttet ansettelsesprosessen og stillingen er besatt. Tusen takk til alle som søkte!

Seniorrådgiver

Vi har søkt etter en seniorrådgiver med ansvar for etterlevelse og kontraktsforvaltning.
Status: Prosessen er nå avsluttet og stillingen er besatt. Stor takk til alle som har vist interesse for stillingen!

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Vi har søkt etter en informasjonssikkerhetsleder som også skal ha ansvar for personopplysningssikkerheten i våre interne systemer. 
Status: Vi kommer til å utlyse stillingen på nytt.