Datatilsynets regulatoriske sandkasse skal stimulere til innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger. 

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på Sandkassebrevet, vårt nyhetsbrev med invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig KI.

Første sluttrapport fra sandkassa er klar

– Det er en milepæl for sandkasseprosjektet at vi nå publiserer den første rapporten, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Den regulatoriske sandkassa ble etablert for å hjelpe fram innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens, og Thon er trygg på at mange vil ha stor nytte av både denne og de andre rapportene, som vil komme på løpende bånd framover.

Første sluttrapport fra sandkassa er klar

Personvernbloggen

Forklar, ferdig, gå

Hva skjuler seg i den svarte boksen? Det har lenge vært det store spørsmålet, og en av de største utfordringene, knyttet til kunstig intelligens. Black box-problematikk, kalles det. Det går kort fortalt ut på at når kunstig intelligens gir oss et svar, er det fundert i komplekse operasjoner. Så komplekse at de er svært vanskelige […]

Dag Grytli

Dag Grytli

Sandkassa nominert til pris

Datatilsynets regulatoriske sandkasse kan få Bedre stat-prisen 2022, ein pris som premierer prosjekt som har effektivisert eller forbedra offentleg sektor.

Les mer om prisen.

Sandkassa nominert til pris

Sandkassa tar for seg hvitvasking, arkivering og skrøpelige pasienter

Datatilsynet har valgt ut tre nye prosjekter, som skal få grundig og konstruktiv sparring i den regulatoriske sandkassa for ansvarlig kunstig intelligens.

Se hvem de utvalgte prosjektene er.

Sandkassa tar for seg hvitvasking, arkivering og skrøpelige pasienter

Podkast: Skreddersøm på samlebånd

Lærere i norsk grunnskole har egentlig en umulig oppgave, om de virkelig skal gjøre det lovverket krever av dem – å gi individuelt tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Kunstig intelligens kan være redningen, men personvernhindre og juridiske vurderinger står i kø før hjelpen kan tas i bruk.

Det stopper ikke KS, kan du høre i en ny episode av SandKasten.

Podkast: Skreddersøm på samlebånd

Kurs i personvern for innovatører

Søknadsbunken til sandkassa avdekket et utbredt problem. Mangel på behandlingsgrunnlag. Eller i det minste mangel på kunnskap om behovet for et behandlingsgrunnlag. I samarbeid med DigitalNorway byr vi på redningen for dere som ikke skjønte de forrige setningene: Et lynkurs i personvern for innovasjonsprosjekter.

Kurset er gratis, og tas på 20-30 minutter.

Les mer.

Kurs i personvern for innovatører

Seminar om kunstig intelligens

Mandag 30. august arrangerte vi Sandkasseseminaret 2021. Som tittelen avslører - med årstall og det hele - har vi en tanke om at det blir flere av dem i fortsettelsen. Og det digitale oppmøtet på webinaret ga oss et hint om at det er en god tanke.

Seminar om kunstig intelligens

- Norsk KI-framtid er lys

Da søknadsfristen for å bli med i første runde av Datatilsynets sandkasse, hadde det tikket inn 25 søknader. Tekna-president Lise Randeberg tror sandkassa vil spille en avgjørende rolle i å konvertere fine strategier til framskritt i praksis.

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

Gå til vår samleside med spørsmål og svar