Datatilsynets regulatoriske sandkasse skal stimulere til personvernvennlig innovasjon og digitalisering. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle løsninger med godt personvern.

Effektiv og etisk forebygging av grooming med KI?

Se opptak fra lanseringswebinaret for PrevBOT-rapporten.

Podkast: Smart grep mot overgrep

Overgripere bruker digitale arenaer til å komme i kontakt med, og groome, potensielle ofre, med mindre risiko for å bli tatt. Det gjør seksuell utnyttelse og overgrep mot mindreårige til et voksende samfunnsproblem.

I denne podkasten får du høre hvordan Politihøgskolen vil bruke kunstig intelligens til å avsløre de av oss på nettet som har onde hensikter. 

Podkast: Smart grep mot overgrep

Tid for generativ KI i sandkassa

Store språkmodeller har tatt samfunnet med storm det siste året. Det gjenspeiles også når Datatilsynet nå har plukket ut fire nye prosjekter for utforsking i den regulatoriske sandkassa.

Tid for generativ KI i sandkassa

Hjelp med kunstig intelligens

Datatilsynets sandkasse er en personvernsandkasse med fokus på KI. Vi veileder enkeltprosjekter med hensikt å bygge en base av eksempler andre kan lære av. 

Vi ser bare på prosjekter som involverer personopplysninger. For en mer generell veiledning om KI, vil vi vise til Digdirs veiledning for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens.

Hjelp med kunstig intelligens

Opptak: Sandkasseseminaret 2023

Årets julegave fra sandkassa til alle dere som tørster etter ekte kunnskap om kunstig intelligens og personvern, kom torsdag 14. desember klokka 10. Da inviterte vi til Sandkasseseminaret 2023.

Opptak: Sandkasseseminaret 2023

Opptak: Hva skjer med sandkassene i Norge?

5. desember var det seminar med erfaringsutveksling mellom norske sandkasser. Hvordan kan vi fungere som tiltak for økt og ønsket innovasjon? Hvordan kan vi bidra til nødvendig regelverksutvikling? Og ikke minst: Hvordan vil EUs KI-forordning påvirke sandkasselandskapet i Norge? 

Opptak: Hva skjer med sandkassene i Norge?

Internasjonalt sandkassenytt

Sandkassa har jevnlige møter med andre sandkasser eller sandkasselignende tiltak både i inn- og utland. Prosjekter og rapporter fra andre europeiske sandkasser kan være svært relevante også for norske virksomheter. Her hjelper vi deg på veien.

Internasjonalt sandkassenytt

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.

Kurs i personvern for innovatører

Søknadsbunken til den første runden i sandkassa avdekket et utbredt problem: Mangel på behandlingsgrunnlag. Eller i det minste mangel på kunnskap om behovet for et behandlingsgrunnlag. I samarbeid med DigitalNorway byr vi på redningen for dere som ikke skjønte de forrige setningene: Et lynkurs i personvern for innovasjonsprosjekter.

Kurset er gratis, og tas på 20-30 minutter.

Kurs i personvern for innovatører

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

 • En regulatorisk sandkasse er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av myndighetene. På denne måten vil virksomhetene få økt forståelse for de regulatoriske kravene (kravene som stilles i lovgivningen), og myndighetene vil få økt forståelse for nye teknologiske løsninger. Det tette samarbeidet mellom aktører og myndigheter i sandkassen vil bidra til at risiko og problemstillinger lettere vil kunne identifiseres og løsninger skisseres.

  Datatilsynets regulatoriske sandkasse vil gi råd om kravene personvernreglene stiller til utvikling og bruk av kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger.

  All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside

   

 • Formålet med sandkassen er å bidra til innovasjon av personvernetisk og ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassen skal være en trygg havn for testing og bidra til å senke fallhøyden og risikoen forbundet med utvikling av nye KI-løsninger. I sandkassen kan prosjektdeltakerne, sammen med ansatte i Datatilsynet, avdekke eventuelle svakheter og sårbarheter på et tidlig stadium i prosessen. På den måten er det mulig å foreta nødvendige endringer i utviklingen før man har investert for mye tid, innsats og penger i en løsning som ikke vil kunne etterleve regelverket.

  Basert på erfaringene som opparbeides i sandkassen, vil Datatilsynet lage eksempler og veiledningsmateriell som er til nytte for alle som ønsker å utvikle etisk og ansvarlig kunstig intelligens.

  All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside

 • Sandkassen er åpen for et bredt spekter av prosjekter og virksomheter. Den er åpen for både private selskap og offentlige myndigheter, for både store og små selskap, innenfor alle sektorer.

  Les mer om sandkassen og kriteriene for opptak i rammeverket for sandkassen

  All informasjon om sandkassen er forøvrig samlet på en egen temaside

 • I utvelgelse av prosjekter vil Datatilsynet blant annet legge vekt på om prosjektet belyser relevante problemstillinger, eller benytter teknologi og personopplysninger som kan være til nytte for andre aktører. Vi ønsker dessuten å inkludere et bredt utvalg deltakere fra både privat og offentlig sektor, og både store og små virksomheter.

  I rammeverket for sandkassen kan dere lese om hva de overordnede kravene for opptak vil være

  All informasjon om sandkassen er forøvrig samlet på en egen temaside

 • Så langt har sandkassen organisert opptak av nye prosjekter ved å lyse ut søknadsrunder to ganger i året. Informasjon om nye søknadsfrister vil du finne på siden hvordan søke om å delta i sandkassen?

  Om det ikke står noe konkret om ny søknadsfrist på den siden, ta gjerne kontakt for en uformell dialog om utsiktene for nye opptak. 

  All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside

Gå til vår samleside med spørsmål og svar