Politihøgskolen, sluttrapport: PrevBOT

Veien videre

Sandkasseprosjektet har vurdert og skissert hvordan PHS lovlig kan forske på et slikt KI-verktøy. Grønt lys for PrevBOT-forsking kan riktignok være lite verdt, om verktøyet som forskes på og utvikles ikke vil være lovlig i bruk.

I bruk vil et slikt verktøy ikke komme unna å behandle (sensitive) personopplysninger. Og – alt etter hvordan man innretter det – vil det kunne oppleves temmelig inngripende i personvernet til både offer og overgripere, og tilfeldige personer som får sin chat analysert av PrevBOT mens man er på nettet.

Det vil nok være smart å være tidlig ute med en plan for vurderinger av lovligheten ved et slikt verktøy i bruk. Det kan definitivt være tema for et nytt sandkasseprosjekt.

PrevBOT-prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og veien videre avhenger av mange valg som må tas. Sett fra et personvernperspektiv er det spesielt interessant om de holder fast på at det er et verktøy som skal forebygge i form av å avskjære forsøk på grooming. PrevBOT-prosjektet er nå tydelige på at det er det de ønsker. Samtidig er det krefter som på veien fra idé til bruksklart KI-verktøy kan prøve å påvirke, for at verktøyet også skal kunne samle bevis mot og jakte på overgripere. Datatilsynet anbefaler prosjektet tidlig å identifisere bruk av PrevBOT de vurderer som uetisk og uønsket, og i utviklingsfasen jobbe for å stenge dører for nettopp slik bruk.

Ønske om frihet og ønske om trygghet blir gjerne framstilt som motstridende mål. PrevBOT-prosjektet er riktignok et godt eksempel på at frihet, trygghet og personvern er gjensidig avhengig av hverandre, og at det handler om å finne balansen. De mindreårige har krav på autonomi og et privatliv, men uten et visst nivå av trygghet på nettet, vil de ikke kunne utøve sin autonomi og sine friheter. Når verktøyet etter hvert skal designes mer i detalj, blir det viktig for prosjektet å søke etter dette balansepunktet.

Tillit er avgjørende for et prosjekt som ønsker å være i tråd med både regelverk og retningslinjer for ansvarlig kunstig intelligens. Å legge vekt på transparens og involvering av relevante interessenter gjennom forskingsprosjektet, danner et godt grunnlag for det.

I løpet av sandkasseprosessen har LLM (Large Language Models) rukket å få sitt folkelige gjennombrudd, og SLM (Small Language Models) har meldt sin snarlige ankomst. Det samme har LAM (Large Action Models). Nye muligheter dukker opp, og sandkasseprosjektet ser at PrevBOT på flere måter kan bidra til å gjøre internettet og hverdagen tryggere for sårbare grupper.

For eksempel kan teknologien fra et vellykket forskingsprosjekt brukes i apper som kjøres lokalt på telefoner og laptoper. Som behandler det som er synlig på skjermen, heller enn å operere på nettstedenes domener. Der du kan stille inn hvem som eventuelt skal varsles, i tillegg til den som sitter ved skjermen og blir forsøkt groomet.

PrevBOT kan ende opp med å ikke bare bli ett verktøy, men danne grunnlaget for flere forskjellige tiltak, som til sammen gir effektivt vern mot nettbasert grooming.