Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

1. Hvem har tilgang til informasjonen i VIS?

  • Visummyndighetene har tilgang til informasjonen når de behandler søknader.
  • Grensekontrollen og politiet har tilgang til informasjonen når de trenger å sjekke noens identitet, sjekke om et visum er ekte eller sjekke om noen fyller kravene for å reise inn i, oppholde seg i eller bo i et av Schengenlandene.
  • Asylmyndighetene har tilgang til informasjonen når de skal avgjøre hvilket EU/EØS-land som er ansvarlig for å behandle en søknad om asyl.
  • Andre nasjonale myndigheter og Europol kan be om tilgang til informasjonen i spesielle tilfeller for å kunne forhindre, avsløre og etterforsket terror og alvorlig kriminalitet.

2. Hvor lenge blir informasjonen lagret i VIS?

Informasjonen blir lagret i VIS i fem år, regnet fra datoen et visum går ut, en søknad blir avslått eller et utstedt visum blir endret.

3. Du har rett til å hvite hvilke opplysninger som er registrert om deg

Hvis du er registrert i VIS har du rett til å vite hva hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har også rett til å vite hvilket Schengenland som har skaffet eller registrert opplysningene.

Hvis du ønsker å finne ut hvilke opplysninger som er registrert om deg må du fylle ut skjemaet Request for access to information in the Visa Information System (VIS) (pdf) og sende det til UDI med post eller e-post:

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

E-post:  

Hvis noen av opplysningene om deg er feil eller noe mangler, kan du be om at det blir rettet opp. Du må skrive et brev der du forklarer hvorfor opplysningene er feil, og sende det til adressen over.

(Informasjonen over er hentet fra UDI sin hjemmeside)

Datatilsynets tilsynsmyndighet

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for den nasjonale behandlingen av personopplysninger I VIS og vi skal kontrollere at behandlingen av personoppysninger er lovlig.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er misfornøyd med avgjørelsen fra UDI vedrørende din innsyns,- rette- eller slette-begjæring, kan du rette en klage til oss.