Den 25. mai 2018 trer EUs forordning om personvern (GDPR) i kraft i Norge. Les om forslaget til ny personopplysningslov.

Nye personvernregler i 2018

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018

Veileder

  • Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

    Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

    EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

    Her får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.