Strømming av idrettsarrangement for barn

Informasjon til de som filmes

All behandling av personopplysninger må skje på åpen måte, og informasjonen må gis kortfattet, forståelig og lett tilgjengelig.

Informasjon til utøvere og foresatte

Når det gis informasjon skal språket være klart og enkelt. Dette gjelder særlig når informasjonen er spesifikt rettet mot barn. Da må informasjonen utformes på en måte også barna lett skal kunne forstå. Les mer om plikten til å gi informasjon.

At informasjonen skal være lett tilgjengelig, innebærer at de det gjelder ikke skal måtte lete etter den, og den skal være intuitiv og lett å få med seg. Som behandlingsansvarlig har du ansvar for at informasjonen når ut til de utøverne dette gjelder og deres foresatte.

Informasjon til publikum og andre som filmes

I tillegg til å informere utøverne og deres foresatte, må du som behandlingsansvarlig gi informasjon til øvrige personer som kan filmes, for eksempel publikum.

Den mest praktiske måten å informere om filming på stedet, er ved hjelp av skilt som informerer om at det filmes. Skiltet må være lett å få øye på før publikum og andre går inn i området hvor de blir filmet. På et slikt skilt bør det som minimum stå hvem som er behandlingsansvarlig, hva formålet er, rettighetene til de som filmes og hvor de kan lese mer informasjon. Øvrig informasjon kan for eksempel være på en nettside.

Dersom publikum bare blir filmet dersom de står på spesifikke steder eller soner, for eksempel på motsatt banehalvdel av kameraets plassering, bør dette være tydelig informert om. På denne måten kan også de som ikke ønsker å bli filmet unngå dette.

Selv om et kamera ikke filmer, kan det å ha et kamera rettet mot likevel seg gi en følelse av overvåking og oppleves som et inngrep i personvernet. Dersom det benyttes fastmonterte kamera som bare filmer på bestemte tider, bør det i tillegg til å informeres om dette, brukes lett synlige virkemidler for å tydeliggjøre for publikum hvorvidt kameraet til enhver tid er på og filmer eller ikke. Dette kan for eksempel være å legge noe over kameraet eller sette noe foran når det ikke skal filmes. Det kan også benyttes funksjoner som gjør at kameraet snur seg bort når det er avskrudd, eller lamper som lyser og tydelig viser når det filmes.