Bilder av barn

Vurder mengde

I tillegg til å være bevisst på innholdet i bildene du deler, bør du vurdere hvor mye du deler. Det er stor forskjell på å legge ut et par bilder på sosiale medier
innimellom, enn å legge ut hundrevis av bilder på en blogg.

Summen av alt

Det er viktig å ta hensyn til det totale bildet som dannes av barna. For når både foresatte, slekt, venner, barnehage, skole og fritidsaktiviteter hver for seg deler bilder og annen informasjon om barna – i mange ulike kanaler – blir det fort vanskelig å holde oversikt over mengden som er publisert.

Etter hvert som barna blir eldre, overtar de gradvis retten til å bestemme over sin egen digitale identitet. Spørsmålet blir da om de egentlig gis muligheten til å starte med blanke ark? Hvis det florerer bilder og annen personinformasjon om dem på nett, har de allerede en ganske detaljert digital profil. Er det riktig å frata dem muligheten til å sette sine egne grenser og ta vare på sitt eget personvern?

Dersom foreldre og andre har delt mye informasjon om et barn på nett, vil dette danne et bilde av barnet som det kan være vanskelig å endre eller bli kvitt. Dette kan være et bilde de selv ikke kjenner seg igjen i eller føler seg komfortable med. Jo flere bilder som deles, jo mer detaljert blir den digitale profilen.

Vi voksne bør være bevisste på hvilke rollemodeller vi er for barn og unge. Vi bør derfor gå foran som gode eksempler ved å ikke dele alt for mye om dem, men heller la dem ta det valget selv senere.

Til diskusjon

  1. Har du en bevisst holdning til hvilke bilder du deler av barn – enten det er dine egne eller andres barn?
    • Hva tenker du om dette?
  2. Hvordan kan du påvirke den totale mengden av bilder på nett ut i fra din rolle?
  3. Hvilket helhetlig bilde gis det av barna basert på alle bildene som er delt av dem?