Bilder av barn

Vurder kanalvalg

Hvis du skal dele bildene som er tatt, må du vurdere hvilke kanaler som skal benyttes og være bevisste på innstillingene. Hvem ønsker du egentlig å dele med? Alle eller noen bestemte?

Merk!

Dersom du deler bilder av dine egne barn, er denne informasjonen ment som gode tips på vegen.

Dersom du derimot representerer en virksomhet, har du plikt til å gjøre dette på en god, sikker og lovlig måte. Du må da forholde deg til personvernregelverket når kanaler eller verktøy skal velges, og informasjon om barn behandles.
Les mer om pliktene virksomheten har

Sjekk personverninnstillingene

Gå gjennom relevante personverninnstillinger på tjenestene du benytter til deling av bilder av barn. De fleste sosiale medier har muligheter for å tilpasse personverninnstillinger på ulikt nivå. Vær imidlertid obs på at innstillingene kan endres, så de bør sjekkes innimellom. Det viktigste her er ikke nøyaktig hvilken løsning eller innstilling du velger. Det handler om å være bevisst hva man gjør, og ta gjennomtenkte valg.

Åpen eller lukket?

Det første som bør sjekkes er om kontoen er lukket og begrenset bare til venner eller andre som har tillatelse til å se profilen. Få oversikt over hva som deles med hvem. En rettesnor er å dele bilder av barn med færrest mulig. Tenk gjennom hvem du egentlig ønsker å dele med, og del med nettopp disse. Det er mulig å sette begrensninger på de fleste sosiale medier slik som for eksempel Facebook og Instagram.

På endel sosiale medier kan du også opprette lukkede eller hemmelige grupper og samtaler. Da kan delingen av bilder begrenses til bare noen helt få som du har oversikt over. Du kan også gjøre valg for hvert enkelt bilde du ønsker å dele, og velge hvilke grupper og personer som skal få se hva.

Stedstjenester

Skru gjerne av stedstjenester på tjenester der bilder av barn deles. Noen tjenester viser hvor man fysisk befant seg når et bilde ble delt. Dette kan gi både kjente og ukjente en detaljert oversikt over hvor bestemte barn oppholder seg til enhver tid.

Passordbeskyttet nettside/blogg/tjeneste

Enkelte skoler, barnehager eller fritidsaktiviteter velger en publiseringsløsning der delingen skjer bak en eller annen form for innlogging. Det er da viktig å huske at virksomhetene som nevnt over har plikt til å sørge for at en slik løsning er sikker nok, at gyldige samtykker på plass og at de har gode rutiner for sletting av bilder og kontoer dersom barna slutter.

Husk

Uavhengig av kanal og personverninnstillinger, er reglene de samme når du deler bilder av andre. Selv om du deler bildene i en lukket gruppe (for eksempel en skjult foreldregruppe på Facebook), må du ha samtykke fra de foresatte til barna på bildene før du deler.