Bilder av barn

Slett jevnlig

Holdninger endrer seg med tiden, noe som gjerne blir tydeligere når man ser tilbake på gamle bilder eller statusoppdateringer i sosiale medier. Bilder og informasjon kan ha mistet sin relevans og føles utdatert. Stilen er annerledes, meninger endret og du kan plutselig se bildene i et nytt lys. En jevnlig gjennomgang, en "vårrengjøring" av det du har delt, kan derfor være en god rutine for oss alle. Særlig er dette viktig når det kommer til bilder og film av barna, da både de og deres meninger kan forandre seg fort ettersom de blir eldre.

Slett det som ikke er relevant lenger, og benytt sjansen til å ta en ekstra runde på om du fremdeles synes bildene tar vare på barnets integritet. Det kan være at noen og enhver vil bli overrasket over hva som tidligere er delt med andre.

For barnehager, skoler, organisasjoner og virksomheter

Dersom bildene ikke er tatt eller lagret i privat regi, gjelder egne regler for sletting. Dette har de selv ansvar for å sette seg inn i og forholde seg til.

Dersom foresatte eller barn ber deg om å slette bilder som er delt – enten det er bilder i åpne eller lukkede kanaler – må du gjøre det. Ikke spør om årsak, bare slett med en gang. Husk at selv om de i utgangspunktet ga et samtykke, kan det alltid trekkes tilbake.

Til diskusjon

Gå gjennom bilder som er delt for et par år siden. Vurder det du har lest i denne veilederen (om samtykke, innhold, mengde og kanal).

  1. Er det bilder du kan slette?
  2. Ble du overrasket over noe av det du hadde delt?
  3. Dersom et barn slutter (enten i barnehage, på skole eller i en fritidsaktivitet), hvordan behandles da de digitale sporene som ligger igjen etter barnet? Slettes bildene?