Bilder av barn

Vurder innholdet i bildene

I løpet av en dag er det mange rare, morsomme og søte situasjoner som kan oppstå. Da er det fort gjort å ta bilder. Men selv om vi har muligheten til å dokumentere det meste til enhver tid, er det ikke sikkert man skal dokumentere alt - for ikke å snakke om å lagre eller dele videre.

Ta vare på barnas integritet

At bilder og film kan havne i feil hender og misbrukes, er noe mange er bevisste på. Det vi ofte glemmer, er barnas rett til privatliv. Det er vår oppgave som voksne å passe på at denne retten blir ivaretatt. Vi liker ikke å bli fotografert i uheldige situasjoner, slik som når vi har sølt mat på oss eller gråter så snørra renner. Enda mindre liker vel de fleste av oss at disse bildene deles med andre.

På samme måte kan det føles ubehagelig for et barn å se igjen bilder av seg selv gråtende. Og man kan jo spørre seg om slike bilder i det hele tatt bør tas. Det trenger ikke være situasjoner som er ubehagelige eller negative i utgangspunktet, det er bare private situasjoner. Barn med smokk, hos legen, i bleie, febersyk i senga eller bilder fra en fødsel kan være typiske eksempler på dette. Riktignok er dette bilder fra livet, men det er også bilder fra situasjoner som barna kanskje ikke vil like at andre ser dem i.

Jo mer privat en situasjon er, jo mer bør vi vurdere å holde det nettopp slik – privat. En rettesnor kan være å se for seg om du selv ville vært komfortabel i lignende situasjon.

Merk

Det kan være uheldig når barna benyttes i kommersielle sammenhenger, der privatliv og reklame blandes. Problematisk blir det også når barn blir brukt til å fronte politiske holdninger som helt klart er de voksne sine. Barna blir stående som passive medspillere uten rett til å si hva de mener. Det er derfor viktig for foresatte å vurdere slike tilfeller ekstra nøye.

Barns rettigheter

Ifølge personvernregelverket er det ikke lov å publisere bilder av barn på en måte som klart tilsidesetter barnas egne interesser. Eksempler på slik publisering kan være bilder, film og andre personopplysninger i barnefordelingssaker eller barnevernssaker, eller deling av bilder som er veldig utleverende eller belastende for barnet.

Momenter for vurderingen av om publiseringen er ulovlig, er særlig om bildet avslører sensitive personopplysninger (særlige kategorier av personopplysninger), hvor mange som kan få tilgang til bildet, om barnet selv er hørt og om det er tatt nødvendig hensyn til andre barn. Også internasjonale konvensjoner skal gi barn integritetsbeskyttelse.

Noen tips før dere deler bilder

For å sikre dere mot at bilder og informasjon blir misbrukt, kan det være lurt å ta noen praktiske forholdsregler:

 • Legg ut bilder i lav oppløsning eller med ulike filtre, da er det vanskeligere å bruke eller misbruke dem i andre sammenhenger.
 • Bruk bilder tatt på avstand eller fra en vinkel der barna ikke gjenkjennes like lett.
 • Ikke del navn og sted sammen med bildene av barna.
 • Ta bilder der barna er i aktivitet – bilder med personer i bevegelse er mindre egnet for videre bruk.
 • Unngå nakenhet/lettkledde barn.
 • Få andre til å se gjennom bildene du ønsker å dele og diskuter med dem hva de tenker.

Hva vil du fortelle?

Ansatte i skoler og barnehager tar bilder for å dokumentere barnas aktivitet. Da bør de samtidig vurdere hva det faktisk tas bilder av. Dersom det er aktiviteten som skal dokumenteres, er det kanskje ikke nødvendig å ha med bilder der barna kan gjenkjennes? Nærbilder av aktivitetene der bare barnas hender vises eller bilder der ansiktene ikke vises, er enkle grep for å unngå problemene med gjenkjennbare barn på nett.

Til diskusjon

Enten dere er ansatte i en virksomhet eller foresatte, still dere selv noen spørsmål før dere deler bilder:

 1. Hvorfor ønsker vi å dele dette bildet med andre? Hva er hensikten?
 2. Kan vi oppnå det vi ønsker uten å dele nærbilder?
 3. Viser vi barnet respekt ved å ta og dele dette bildet?
 4. Er det til barnets beste å publisere dette bildet?
 5. Forteller bildet noe vi ønsker andre skal vite eller andre trenger å vite?
 6. Er det et hyggelig bilde som barnet vil like å se om 10 år?
 7. Ville vi ha lagt ut bilde av en voksen i samme situasjon?