Bilder av barn

Sett deg inn i reglene

Hovedregelen er at du alltid skal be om samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på et bilde før det publiseres. Dersom du ikke tar bildene i privat regi, men som ansatt ved skole, barnehage, fritidsaktivitet eller lignende, må du ha tillatelse også før bildet blir tatt.

Skoler, barnehager og andre virksomheter

Dersom bildene tas i regi av virksomheter slik som skole, barnehage, frivillige organisasjoner eller lignende, må de som tar bildene hente inn samtykke før bildene tas. Dersom skolen eller barnehagen filmer eller fotograferer barn for å for eksempel studere atferdsvansker, vil det også kreve samtykke fra de foresatte. 

Les mer om fotografering i skoler og barnehager, og se våre tips til hva et samtykkeskjema/en samtykkeerklæring bør inneholde i neste kapittel.

Hva er et samtykke?

Et samtykke skal være frivillig, spesifikt, informert og utvetydig for å være gyldig. Det betyr i denne sammenhengen at de foresatte:

  • ikke skal føle seg presset (for eksempel til å følge flertallet under en håndsopprekning på foreldremøte)
  • skal vite nøyaktig hva de sier ja til (for eksempel i hvilken sammenheng bildet kan tas og hva bildet skal brukes til)
  • skal vite hvordan bildet blir behandlet videre (for eksempel hvem som skal ha tilgang, hvor lenge det skal lagres ol.)
  • skal ha gitt et tydelig svar (for eksempel aktivt hake av for at de godtar at skolefotograf kan ta bilde) Det er ikke et krav, men det kan være en fordel å ha det skriftlig for å ha dokumentasjon.

Et samtykke kan dessuten trekkes tilbake når som helst og opplysningene må slettes.

Les spesielt om strømming og opptak av idrettsarrangementer for barn

Foresatte som tar bilde av andre sine barn

Foresatte som tar bilder av egne barn, må særlig være bevisste på reglene i situasjoner hvor også andres barn kommer med på bildene som tas, for eksempel på en skoleavslutning eller en Lucia-frokost i barnehagen. Der er det lett å få med andre barn på bildet. Da er det viktig å spørre de foresatte om lov før det deles. Vi vet aldri hvilke situasjoner andre mennesker er i, og mange kan ha gode grunner til å ikke ha bilder av seg selv på nett. Dessuten er det et godt nok argument rett og slett å ikke ønske en slik tilstedeværelse.

Råd til ansvarlige for arrangement

Dersom du jobber med barn og arrangerer sammenkomster for barn og foresatte, kan et godt råd være å starte med å oppfordre alle til å være ekstra varsomme med hvilke bilder de tar. Det kan også være greit å minne om at det ikke er lov å dele bilder av andres barn uten tillatelse.

Unntak

På noen bilder er det selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Hvilke personer som er på bildet er da mindre viktig. Dette kan for eksempel gjelde avstandsbilder av et 17. maitog eller av publikum på en konsert. Slike bilder kan du som privatperson dele uten tillatelse fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte kan føles krenkende for de som er avbildet.
Les mer om deling av bilder

Ha likevel som hovedregel alltid å spørre alle på bildet før det deles for ikke å trå feil. Det er dessuten en høflig gest å spørre dem det gjelder før bildet i det hele tatt tas, så langt det lar seg gjøre.

Og er du usikker på hva som er lov - la være å dele bildene.

Spør også barna

Frem til et barn er 13 år, er det de foresatte som har det overordnede ansvaret for å godkjenne bildepubliseringen. Men, allerede fra barna er små skal de få stadig større selvbestemmelse, og fra og med 13 år må man involvere barna når samtykkeskjemaer skal underskrives på skoler, fritidsaktiviteter eller lignende. Dette gjelder enten bildet skal deles åpent på en nettside, i en lukket gruppe på sosiale medier eller via e-post.

Allerede fra svært lav alder har barn en sterk selvfølelse og en mening om seg og sitt. Selv om det er de foresatte som har ansvaret og som må vurdere en eventuell bildedeling, bør alltid barnet også spørres først. Tilpass spørsmålet barnets alder, og bruk spørsmål de kan forstå: «Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?» Dersom de svarer nei, bør det respekteres uten diskusjon. På den måten ivaretas barnets integritet i større grad, og vi lærer dem å alltid spørre før bilder av andre deles.

Til diskusjon

  1. Spør du både barna & deres foresatte før du deler bilder av dem?
  2. Hvordan kan du i din rolle (enten du er foresatt eller jobber med barn) sørge for at barnets integritet og rett til privatliv blir ivaretatt?
  3. Hvorfor deler du de bildene du gjør av barna? Er det for barnets del eller er det for å fremstille deg selv, skole, barnehage eller fritidsaktivitet i et positivt lys?