Kameraovervåking på arbeidsplassen

Gjennomføring av overvåkingen

Når arbeidsgiveren har vurdert at vilkårene for kameraovervåking er oppfylt, er det viktig å følge reglene også i selve gjennomføringen.

Åpenhet

Personvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med åpenhetsprinsippet. Skjult kameraovervåking er ikke tillatt, og både ansatte og gjester skal informeres i samsvar med loven. Dette betyr at arbeidsgiveren har plikt til å gi arbeidstakerne tydelig informasjon om formålet, behandlingsgrunnlaget, lagringstiden, arbeidstakernes rettigheter etter personvernreglene med mer. Denne informasjonen skal gis før kameraovervåkingen starter.
Les mer om plikten til informasjon og åpenhet

All kameraovervåking skal også alltid skiltes eller på annen måte tydeliggjøres. Det er viktig at skiltet er plassert slik at man ser det før man går inn i området som overvåkes.
Les om informasjon og skilting i vår generelle veiledning om kameraovervåking

Hvor og når kan det overvåkes?

Arbeidsgiveren skal kun overvåke de områdene som er nødvendige for å oppnå formålet. Hovedregelen er at kameraovervåking av mer private områder som pauserom, toalettrom og garderober ikke er tillatt.

Vinklingen og plasseringen av kameraene, har også betydning for om tiltaket er lovlig. Det er bare lov til å overvåke objekter og områder som er relevante for formålet. For eksempel kan kravene være oppfylt når det gjelder å overvåke en kasse der det oppbevares penger, men ikke resten av området bak kassen. Områder som det ikke er nødvendig å filme for å oppnå formålet må sladdes, eller kameraet må vinkles slik at disse områdene ikke fanges opp.

Overvåkingen må dessuten begrenses til de tidene eller situasjonene som er nødvendige for å oppnå det fastsatte formålet. Hvis formålet er å oppklare hendelser som skjer etter stengetid, for eksempel innbrudd, skal overvåkingen kun foregå i dette tidsrommet. Dette vil også være en mer personvernvennlig løsning.

I tillegg til å vurdere hva hvert kamera fanger opp, må virksomheten som tidligere nevnt sørge for at kameraovervåkingen totalt sett ikke blir for omfattende i de ansattes arbeidshverdag.