Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Øvrige plikter etter personvernforordningen

Ved felles behandlingsansvar vil statsmyndigheten og andre behandlingsansvarlige på en åpen måte fastsette mellom seg hvordan ansvaret skal fordeles for å overholde alle forpliktelsene i personvernregelverket.

Det vesentligste i denne ordningen skal være tilgjengelig for de registrerte. Les mer om felles behandlingsansvar på våre nettsider.

En offentlig myndighet som benytter lokasjonsbasert befolkningsvarsling, plikter å gi informasjon om behandlingen av personopplysninger på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte, og på et klart og enkelt språk. Et eksempel på hvordan man kan gjøre dette er å henvise til informasjon om behandling av personopplysninger på myndighetens nettside i varselet som sendes ut.

Siden statsmyndigheten verken har eller kan få tilgang til personopplysninger om mottakerne, vil det som utgangspunkt ikke være mulig for den offentlige myndigheten selv å etterkomme henvendelser hvor de registrerte bruker sine rettigheter. Det er derfor viktig at den offentlige myndigheten tydelig henviser de registrerte til å ta kontakt med teleoperatøren sin for slike henvendelser.