Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Øvrige plikter etter personvernforordningen

Ved felles behandlingsansvar må statsmyndigheten og andre behandlingsansvarlige fastsette hvordan ansvaret skal fordeles mellom dem for å overholde alle pliktene i personvernregelverket.

Det vesentligste i denne ordningen skal være tilgjengelig for de registrerte. Les mer om felles behandlingsansvar.

En offentlig myndighet som benytter lokasjonsbasert befolkningsvarsling, har plikt til å gi informasjon om behandlingen av personopplysninger på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte, og på et klart og enkelt språk. Et eksempel på hvordan det kan gjøres er å henvise til informasjon om behandling av personopplysninger på myndighetens nettside i varselet som sendes ut.

Siden statsmyndigheten verken har eller kan få tilgang til personopplysninger om mottakerne, vil det i utgangspunktet ikke være mulig for den offentlige myndigheten selv å etterkomme henvendelser hvor de registrerte vil benytte rettighetene sine slik som innsyn eller lignende. Det er derfor viktig at den offentlige myndigheten tydelig henviser de registrerte til å ta kontakt med teleoperatøren sin for slike henvendelser.