Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

I denne veiledningen beskriver vi hvordan tjenester for lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS fungerer og hvilke regler som gjelder for å ta dem i bruk. Veiledningen er først og fremst rettet mot offentlige myndigheter, men vil også kunne være nyttig for teleoperatører og publikum.

Innledning

Hva er lokasjonsbasert SMS-varsling?

Med lokasjonsbasert SMS-varsling mener vi tjenester hvor forskjellige statsmyndigheter, gjennom teleoperatørene, sender ut SMS til alle som oppholder seg i et bestemt geografisk område som defineres av myndigheten, basert på lokaliseringsdata fra innbyggernes mobiltelefoner. Disse tjenestene skiller seg fra mer tradisjonelle former for befolkningsvarsling på SMS, for eksempel varsling basert på registrert bostedsadresse.

Lokasjonsbasert SMS-varsling kan som hovedregel kun bestemmes/ igangsettes av statlige myndigheter, slik som departementer. Det finnes imidlertid unntak. Les mer om dette i kapittelet om identifisering av behandlingsgrunnlag og vilkår. 

Datatilsynet har registrert at offentlige myndigheter i økende grad har tatt i bruk tjenester for lokasjonsbasert SMS-varsling siden begynnelsen av pandemien i 2020. Vi har derfor gjort nærmere undersøkelser av disse varslingstjenestene for å få klarhet i hvordan de behandler personopplysninger, og for å finne ut hvordan ansvaret skal fordeles mellom de involverte partene. Hensikten med undersøkelsene er å sikre at personvernregelverket og de registrertes rettigheter ivaretas.