Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

I denne veiledningen beskriver vi hvordan tjenester for lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS fungerer og hvilke regler som gjelder for å ta dem i bruk. Veiledningen er først og fremst rettet mot offentlige myndigheter. Imidlertid kan også andre ha nytte av å lese den, for eksempel teleoperatører og publikum.

Innledning

Datatilsynet har registrert at offentlige myndigheter i økende grad har tatt i bruk tjenester for lokasjonsbasert SMS-varsling siden begynnelsen av pandemien i 2020. Vi har derfor gjort nærmere undersøkelser av disse varslingstjenestene for å få klarhet i hvordan de behandler personopplysninger og hvordan ansvaret skal fordeles mellom de involverte partene. 

Hensikten med disse undersøkelsene er å sikre at personvernregelverket og de registrertes rettigheter ivaretas.

Hva er lokasjonsbasert SMS-varsling?

Med lokasjonsbasert SMS-varsling mener vi tjenester hvor forskjellige statsmyndigheter, gjennom teleoperatørene, sender ut SMS til alle som oppholder seg i et bestemt geografisk område som defineres av myndigheten, basert på lokaliseringsdata fra innbyggernes mobiltelefoner. Disse tjenestene skiller seg fra mer tradisjonelle former for befolkningsvarsling på SMS, for eksempel varsling basert på registrert bostedsadresse.

Lokasjonsbasert SMS-varsling kan som hovedregel kun bestemmes/ igangsettes av statlige myndigheter, slik som departementer. Det utelukker for eksempel at regionale og kommunale organer på egenhånd kan bruke slike tjenester. Du finner mer om dette i kapittelet om identifisering av behandlingsgrunnlag og vilkår.