Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Hvordan tjenestene fungerer

For å tilrettelegge for formidling av viktige meldinger fra statsmyndigheter, har teleoperatørene utviklet løsninger hvor myndigheten kan velge at meldinger kun skal sendes til personer innenfor et begrenset geografisk område.

Etter at statsmyndigheten har definert det geografiske området og utformet meldingen som skal sendes, velger teleoperatøren ut mottakerne basert på lokaliseringsdata som samsvarer med det geografiske området som myndighetene har bestemt. Teleoperatøren formidler deretter den aktuelle meldingen fra statsmyndigheten på SMS til mottakerne. Statsmyndigheten kan også få en aggregert telling på hvor mange som befinner seg i et aktuelt geografisk område.

Det legges også til rette for at statsmyndighetene kan velge ut geografiske områder hvor alle som beveger seg inn i eller ut av dette området mottar en spesifikk melding på SMS – for eksempel dersom personen kjører inn i en kommune eller drar ut av Norge.

Telia og Telenor har informert Datatilsynet om at verken myndigheten som sender meldingen, eller selskapene som tilbyr tjenester for lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS, får tilgang til identifiserende opplysninger om mottakerne på noe tidspunkt. De mottar kun en oversikt over hvor mange meldinger som har blitt sendt ut.