Lokalisering og GPS

Hovedregelen er at virksomheter skal be om samtykke fra brukerne når de tilbyr tjenester som krever informasjon om hvor brukerne befinner seg (geolokalisering).

Geolokalisering brukes av smarttelefoner og annet utstyr som er koblet mot internett. Det betyr at når du benytter GPS, WiFi eller GSM-basestasjoner, kan du legge igjen informasjon om hvor du befinner deg og hva du gjør. Utstyret kan lagre opplysninger om tilkoblinger uten at du er klar over det.

GPS og sporing i yrkesbiler kan du lese mer om i en egen artikkel. Vi har også utfyllende informasjon om sporing i det offentlige rom.

Utfordringer for personvernet

Smarttelefoner og annet bærbart utstyr slik som lesebrett, er knyttet til deg som bruker utstyret. Bevegelser du gjør med disse enhetene gir en intim titt inn i ditt liv. Informasjon om lokalisering gis ikke bare når du bruker GPS. Bruker du WiFi og GSM-basestasjoner kan utstyret fortsatt bestemme hvor du befinner deg, og gi andre aktører informasjon om dette.

Mange er ikke klar over at de ved hjelp sin smarttelefon gir andre informasjon om hvor de er og hvilke tjenester de bruker. Leverandører av tjenester med geolokalisering kan bruke data som samles inn til å lage profiler av deg som bruker. For eksempel kan det gi indikasjon på når og hvor du sover, hvordan du beveger deg og hvor du jobber, det vil si ditt bevegelsesmønster.

Det er altså ikke lenger bare teleleverandører som har tilgang til informasjon om lokasjon og bruksmønster. Andre aktører med mulig tilgang vil være programvareleverandører, virksomheter som tilbyr applikasjoner som lastes ned på telefonen og aktører som eier nettsider som brukeren besøker.

Dine rettigheter

Som bruker av utstyret har du rett til å vite hvem som har tilgang til informasjon om deg og hva informasjonen brukes til. Du skal aktivt kunne gi ditt samtykke til at denne informasjonen brukes og du skal kunne trekke samtykket tilbake.

Konsekvensen ved at du ikke gir ditt samtykke kan være at du ikke får tilgang til tjenestene som leverandøren tilbyr. Datatilsynet mener likevel at du ved å få informasjon om bruk av dine opplysninger kan ta et aktivt valg om du vil gi adgang til dette, eller ikke.

Les mer om dine rettigheter

GPS og sporing av yrkesbiler

Arbeidsgivere som tar i bruk elektroniske sporingsenheter i sine kjøretøy må oppfylle visse plikter. Som arbeidstaker bør du også vite hvilke rettigheter du har.

GPS og sporing av yrkesbiler